Są dwie umowy – muszą być dwie informacje o warunkach zatrudnienia

Autor: Szymon Sokolik
Data: 05-06-2014 r.

Jeśli pracownik ma podpisane z pracodawcą dwie oddzielne umowy o pracę, należy mu wydać dwie odrębne informacje o warunkach zatrudnienia, z których każda będzie wskazywała urlop proporcjonalny odpowiedni dla pierwszej i drugiej umowy o pracę.

Pracownik może być u jednego pracodawcy zatrudniony na dwóch różnych rodzajowo stanowiskach (jeśli tylko ma kwalifikacje do wykonywania pracy na każdym z nich). Może pracować na nich w ramach jednej umowy o pracę (jednego etatu) lub dwóch odrębnych umów o pracę. W pierwszym przypadku wszelkie uprawnienia pracownicze (np. prawo do urlopu) ustala się łącznie.

Jeśli jednak pracownik jest zatrudniony na podstawie dwóch odrębnych umów o pracę, to wszelkie uprawnienia pracownicze należy mu ustalić oddzielnie z każdej z tych umów. Na przykład pracownik który ma dwie umowy łącznie dające pełen etat może w praktyce mieć więcej urlopu niż 20 lub 26 dni – ze względu na podwójne zaokrąglanie niepełnych dni urlopu w górę do pełnych dni.

To samo dotyczy informacji o warunkach zatrudnienia. Należy wydać dwie takie informacje – po jednej dla każdej umowy, uwzględniając jedynie warunki dotyczące każdej z nich (np. urlop). Oczywiście część informacji może się w nich powtarzać, np. długość okresu wypowiedzenia.

Uwaga: zazwyczaj przyjmuje się, że pracownikowi, który ma dwie odrębne umowy o pracę z jednym pracodawcą, można prowadzić jedne wspólne akta osobowe, które będą gromadziły dokumenty dotyczące obu umów. Wówczas obie informacje o warunkach zatrudnienia umieszcza się w jednych aktach.

Szymon Sokolik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35029 )
Array ( [docId] => 35029 )


Array ( [docId] => 35029 )