W okresie wypowiedzenia – najpierw urlop, a potem zwolnienie od pracy

Data: 22-05-2014 r.

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wskazując okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, pamiętajmy jednak, aby nie pokrywał się on nawet częściowo z ewentualnym okresem wykorzystywania urlopu wypoczynkowego.

Jeśli pracodawca zapomni o możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia i pochopnie zwolni pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, to nie będzie już mógł nakazać mu w tym samym okresie wykorzystania urlopu. Oznacza to dodatkowe koszty w postaci wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Zanim zwolnimy pracownika ze świadczenia pracy, koniecznie sprawdźmy, czy nie ma on prawa do urlopu wypoczynkowego.

Przykład:

Prezes zarządu wręczając pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę
(okres wypowiedzenia równy trzem miesiącom), dopisał ręcznie w treści dokumentu: Od dnia dzisiejszego do końca okresu wypowiedzenia zwalniam Pana z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Pracownik wyraził zgodę na takie zwolnienie ze świadczenia pracy, pisząc: wyrażam zgodę i składając swój podpis. Po dwóch tygodniach od dokonania wypowiedzenia prezes dowiedział się, że pracownik ma 24 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego i postanowił jednostronnie zobowiązać go do wykorzystania urlopu w okresie wypowiedzenia.

Działanie prezesa było niezgodne z przepisami.Pracodawca nie może skutecznie nakazać pracownikowi wykorzystania urlopu wypoczynkowego w opisanej sytuacji, ponieważ obie strony wcześniej postanowiły o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Pracownik zwolniony z obowiązku świadczenia pracy nie może w tym samym okresie wykorzystywać urlopu wypoczynkowego. Aby takie wykorzystanie urlopu było możliwe, pracownik musiałby wyrazić zgodę na cofnięcie oświadczenia woli pracodawcy o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy. Jest to jednak bardzo mało prawdopodobne.

Zdaniem Sądu Najwyższego: Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę może być wynikiem porozumienia zawartego między pracodawcą a pracownikiem. Dochodzi wówczas do zawarcia dodatkowej umowy między stronami stosunku pracy. Jeżeli z takiej umowy nie wynika obowiązek pracownika wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie nieświadczenia pracy, to pracodawca nie może pracownika zobowiązać do wykorzystania urlopu w tym okresie (wyrok Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2011 r., II PK 302/10, OSNP 2012/17-18/215). Inne wyroki sądów w sprawach pracowniczych publikujemy już w najnowszym wydaniu miesięcznika „Prawo pracy w orzecznictwie”.

Janusz Stacki

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34909 )
Array ( [docId] => 34909 )