Opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia jako podstawa wypowiedzenia umowy o pracę

Data: 06-11-2012 r.

Pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę nie tylko w sytuacji, gdy pracodawca nie wypłaci mu całego wynagrodzenia. Przyczyną może być także wypłacanie pensji nieterminowo lub w zaniżonej wysokości.

Dnia 22 stycznia 2010 r. pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę ze skutkiem na dzień 28 lutego 2010 r. Tymczasem 26 lutego 2010 r. pracownik złożył oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia z powodu niewypłacenia mu przez pracodawcę wynagrodzenia za styczeń 2010 r. W związku z tym faktem pracownik domagał się od pracodawcy zapłaty odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez niego podstawowych obowiązków. Pracodawca zalegał z wypłatą świadczeń dla pracownika. Ostateczna realizacja przez pracodawcę zobowiązań płatniczych wobec pracownika nastąpiła dopiero po interwencji PIP.

Sądy obu instancji oddaliły powództwo, bo uznały, że zaistniała sytuacja miała charakter wyjątkowy i doraźny, wobec czego nie uzasadniała ona rozwiązania przez pracownika stosunku pracy.

Sąd Najwyższy nie podzielił tego stanowiska i nakazał ponowić proces. Stwierdził, że ocena „ciężkości” naruszenia przez pracodawcę jego podstawowych obowiązków wobec pracownika, jakim było nie wypłacenie części wynagrodzenia, tak z obiektywnego jak i subiektywnego punktu widzenia musi być zindywidualizowana i uwzględniać wszystkie okoliczności danego przypadku.

Sąd Najwyższy stwierdził, że skoro ostateczna wypłata zaległego wynagrodzenia nastąpiła dopiero po interwencji PIP, to naruszenie przez pracodawcę słusznego interesu pracownika jest w tym przypadku ewidentne, a rozmiar tego naruszenia znaczny.

Pracodawca nie wskazał też na żadne okoliczności, które pozwalałyby wykluczyć lub umniejszyć winę pracodawcy w niedopełnieniu ciążącego na nim podstawowego obowiązku wobec pracownika. Z tej przyczyny zastosowanie przez pracownika trybu rozwiązania stosunku pracy określonego w art. 55 § 11 KP było uzasadnione bez względu na to, że stosowne oświadczenie złożył na 2 dni przed upływem okresu wypowiedzenia umowy dokonanego przez pracodawcę (wyrok Sądu Najwyższego z 10 maja 2012 r., II PK 22/11).

Podstawa prawna:

art. 55 Kodeksu pracy

Autor: Dominik Wajda - asystent sędziego, Sąd Najwyższy, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Pudzianowska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 27000 )
Array ( [docId] => 27000 )


Array ( [docId] => 27000 )