Strony umowy o pracę na okres próbny

Data: 14-11-2012 r.

Tworząc umowę o pracę na okres próbny, należy poprawnie wskazać obie strony stosunku pracy, a więc pracodawcę i pracownika. Określenie stron umowy jest jej niezbędnym elementem.

Określenie pracodawcy

W umowie o pracę na okres próbny należy zawrzeć wiele danych. Jedną z podstawowych informacji jest określenie stron umowy. W treści umowy o pracę na okres próbny należy precyzyjnie wskazać pracodawcę, tzn. wpisać jego nazwę oraz siedzibę. W niektórych sytuacjach należy także określić osobę działającą w jego imieniu.

Jeżeli pracodawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wówczas przeważnie ona sama występuje we własnym imieniu przy podpisywaniu umowy o pracę lub udziela do tej czynności pełnomocnictwa innej osobie.

Jeśli natomiast mamy do czynienia z pracodawcą będącym osobą prawną - upoważnionym do reprezentowania pracodawcy w sprawach pracowniczych, w tym także do nawiązywania umów o pracę, może być np. prezes zarządu (reprezentujący zarząd samodzielnie), upoważniony dyrektor działu HR lub dyrektor działu kadr.

Określenie pracownika

W treści umowy na okres próbny należy także precyzyjnie określić pracownika. Warto więc, obok imienia i nazwiska, wpisać także jego adres zamieszkania. Aby uniknąć nieporozumień, w razie zbieżności wymienionych danych, można również podać np. imię ojca lub datę urodzenia pracownika.

Należy pamiętać, że pracownikiem może być jedynie osoba fizyczna, gdyż jego obowiązkiem jest osobiste wykonywanie pracy. Co do zasady status pracownika może nabyć osoba, która ukończyła 18 lat, a tylko w wyjątkowych przypadkach osoba młodsza. Zatrudnianie młodocianych (osób od 16. do 18. roku życia) jest w myśl prawa dopuszczalne, ale regulują to przepisy szczególne, m.in. art. 190 i nast. Kodeksu pracy.

Podstawa prawna:

art. 2, 3, 25 § 2, art. 26, 29 § 1, 2, art. 151 § 5, art. 281 pkt 2 Kodeksu pracy

Autor: Agnieszka Fulara –Jaroszyńska - prawnik, specjalista prawa pracy

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27013 )
Array ( [docId] => 27013 )