Umowa o pracę z cudzoziemcem może być zawarta w języku obcym

Data: 04-06-2013 r.

Przepisy krajowe nie mogą narzucać pracodawcom obowiązku sporządzania umowy o pracę o charakterze transgranicznym wyłącznie w języku urzędowym. Postanowienia takie są niezgodne z unijną zasadą swobody przepływu pracowników. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

Obywatel holenderski został dyrektorem finansowym belgijskiej spółki należącej do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw. Umowa o pracę przewidywała, że miejscem pracy jest Belgia (gdzie znajdowała się też siedziba pracodawcy), choć praca była częściowo świadczona za granicą.

W 2009 r. spółka rozwiązała umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowym i wypłaciła mu odprawę w kwocie ustalonej w treści umowy. Holender pozwał jednak byłego pracodawcę do sądu pracy, uznając że postanowienia umowy o pracę były nieważne. Została ona bowiem sporządzona po angielsku, a nie w języku niderlandzkim, przez co naruszała dekret Wspólnoty Flamandzkiej dotyczący używania języków w regionie. W rezultacie Holender zażądał od pracodawcy – na podstawie przepisów ustawowych – wyższej odprawy niż przewidywała to umowa.

Belgijski sąd pracy zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniem, czy dekret Wspólnoty Flamandzkiej narusza unijne przepisy, nakazując każdemu pracodawcy – pod sankcją nieważności – sporządzanie w języku niderlandzkim wszystkich dokumentów ze stosunku pracy.

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że stronom umowy o pracę o charakterze transgranicznym niekoniecznie jest znany język urzędowy państwa, w którym jest zawierana umowa o pracę. Swobodne i świadome zawarcie porozumienia pomiędzy nimi wymaga zaś, by mogły one sporządzić umowę w języku innym niż urzędowy państwa członkowskiego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27118 )
Array ( [docId] => 27118 )