Umowy na czas określony może rozdzielać umowa na zastępstwo

Data: 03-01-2014 r.

Limit umów terminowych będzie liczony od nowa, jeśli między nimi zostanie zawarta umowa na zastępstwo. Jednak zawarcie takiego rodzaju umowy musi mieć uzasadnienie i nie może prowadzić do obejścia prawa.

Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę na czas określony nie przekroczyła 1 miesiąca.

Nie dotyczy to jednak umów o pracę na czas określony zawartych w celu:

 
  • zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

  • wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zadań realizowanych cyklicznie.

Powyższy przepis przewiduje zasadniczą ciągłość w zawieraniu kolejnych umów terminowych. Jednocześnie jednak dopuszcza ich wielokrotność w sytuacjach szczególnych (ponad 1-miesięczna przerwa między umowami, wykonywanie prac dorywczych, sezonowych lub cyklicznych).

Należy zatem przyjąć, że umowa na zastępstwo – jeżeli została prawidłowo zawarta (przez co należy rozumieć także celowość jej zastosowania w określonej sytuacji) – przerywa cykl kolejnych umów na czas określony. Po umowie na zastępstwo kolejna umowa na czas określony powinna być więc liczona jako pierwsza. Jednak taki przypadek powinien być wyjątkowy i mieć faktyczne uzasadnienie (m.in. brak możliwości zatrudnienia innej osoby na zastępstwo, konieczność skierowania terminowego pracownika ze względu na jego kompetencje – na wolne stanowisko).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33336 )
Array ( [docId] => 33336 )