Zwolnienie z zadań w okresie wypowiedzenia tylko za zgodą pracownika

Data: 13-12-2013 r.

Często praktykuje się zwalnianie pracownika przez pracodawcę z obowiązku pracy w okresie wypowiedzenia. Jest to jednak prawidłowe tylko pod warunkiem uzyskania na to zgody pracownika. Sama jednostronna decyzja pracodawcy nie wystarczy.

Kodeks pracy wcale nie reguluje instytucji „zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy” w okresie wypowiedzenia. Z istoty stosunku pracy wynika, że pracodawca musi dopuszczać pracownika do pracy (pod swoim kierownictwem i za wynagrodzeniem) przez cały czas trwania stosunku pracy, a więc także w okresie wypowiedzenia.

Z tego względu do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy może dojść – co do zasady – na mocy porozumienia stron. Potwierdza to orzecznictwo Sądu Najwyższego (np. wyrok z 20 maja 1998 r., I PKN 137/98, OSNP 1999, z. 12, poz. 388).

Nie ma natomiast regulacji przesądzających o tym czy zgoda pracownika na zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy ma być dorozumiana, czy wyraźna. Nieraz jest praktykowane, że pracodawca jednostronną decyzją (często ustną) zwalnia pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Jeżeli pracownik nie będzie kwestionował takiej decyzji pracodawcy, czyli po prostu przestanie przychodzić do pracy, można przyjąć, że wyraził zgodę.

Można bowiem wówczas zastosować art. 60 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny. Jeśli jednak zachowanie pracownika wskazuje na fakt, że nadal chciałby pracować w okresie wypowiedzenia (np. przychodzi do pracy, prosi o przydział zajęć, wysyła maile, w których domaga się dopuszczenia do pracy), wówczas nie można zwolnić go z obowiązku pracy (brak jest dorozumianego porozumienia stron w tej sprawie).

Tylko w jednym przypadku pracodawca mógłby jednostronnie (bez brania pod uwagę sprzeciwu pracownika) zwolnić go z obowiązku pracy w okresie wypowiedzenia. Chodzi o przypadek, gdy pracownik działa na szkodę firmy, np. są mocne poszlaki wskazujące na to, że wynosi i kopiuje poufne dokumenty pracodawcy itd. W takim przypadku można też pracownika zwolnić dyscyplinarnie.

Za okres zwolnienia z obowiązku pracy w okresie wypowiedzenia należy się wynagrodzenie.


O 4 różnych sposobach na wcześniejsze zakończenie stosunku pracy można przeczytać w miesięczniku „Prawo pracy Personel od A do Z”.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33329 )
Array ( [docId] => 33329 )


Array ( [docId] => 33329 )