Zwolnienie z zadań w okresie wypowiedzenia tylko za zgodą pracownika

Data: 13-12-2013 r.

Często praktykuje się zwalnianie pracownika przez pracodawcę z obowiązku pracy w okresie wypowiedzenia. Jest to jednak prawidłowe tylko pod warunkiem uzyskania na to zgody pracownika. Sama jednostronna decyzja pracodawcy nie wystarczy.

Kodeks pracy wcale nie reguluje instytucji „zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy” w okresie wypowiedzenia. Z istoty stosunku pracy wynika, że pracodawca musi dopuszczać pracownika do pracy (pod swoim kierownictwem i za wynagrodzeniem) przez cały czas trwania stosunku pracy, a więc także w okresie wypowiedzenia.

Z tego względu do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy może dojść – co do zasady – na mocy porozumienia stron. Potwierdza to orzecznictwo Sądu Najwyższego (np. wyrok z 20 maja 1998 r., I PKN 137/98, OSNP 1999, z. 12, poz. 388).

Nie ma natomiast regulacji przesądzających o tym czy zgoda pracownika na zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy ma być dorozumiana, czy wyraźna. Nieraz jest praktykowane, że pracodawca jednostronną decyzją (często ustną) zwalnia pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Jeżeli pracownik nie będzie kwestionował takiej decyzji pracodawcy, czyli po prostu przestanie przychodzić do pracy, można przyjąć, że wyraził zgodę.

Można bowiem wówczas zastosować art. 60 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny. Jeśli jednak zachowanie pracownika wskazuje na fakt, że nadal chciałby pracować w okresie wypowiedzenia (np. przychodzi do pracy, prosi o przydział zajęć, wysyła maile, w których domaga się dopuszczenia do pracy), wówczas nie można zwolnić go z obowiązku pracy (brak jest dorozumianego porozumienia stron w tej sprawie).

Tylko w jednym przypadku pracodawca mógłby jednostronnie (bez brania pod uwagę sprzeciwu pracownika) zwolnić go z obowiązku pracy w okresie wypowiedzenia. Chodzi o przypadek, gdy pracownik działa na szkodę firmy, np. są mocne poszlaki wskazujące na to, że wynosi i kopiuje poufne dokumenty pracodawcy itd. W takim przypadku można też pracownika zwolnić dyscyplinarnie.

Za okres zwolnienia z obowiązku pracy w okresie wypowiedzenia należy się wynagrodzenie.


O 4 różnych sposobach na wcześniejsze zakończenie stosunku pracy można przeczytać w miesięczniku „Prawo pracy Personel od A do Z”.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33329 )
Array ( [docId] => 33329 )