Wcześniejsze wypowiedzenie umowy na czas określony

Data: 22-06-2014 r.

Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem (art. 33 Kodeksu pracy).

Aby móc umieścić w treści umowy o pracę na czas określony zapis o możliwości jej wypowiedzenia przed upływem terminu końcowego, trzeba tak określić czas trwania tej umowy, aby obejmował on co najmniej 6 miesięcy i jeden dzień.

Zdaniem SN: Umowa o pracę zawarta na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, w której strony przewidziały dopuszczalność jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem, może być w ten sposób rozwiązana także przed upływem sześciu miesięcy jej trwania (uchwała Sądu Najwyższego z 7 września 1994 r., I PZP 35/94,OSNP 1994/11/173).

Zastrzeżenie dopuszczalności rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej na czas określony można wprowadzić także już po zawarciu umowy na czas określony – w formie aneksu do umowy (porozumienia zmieniającego). Jeśli więc strony zapomniały o tym przy zawieraniu umowy z pracownikiem – można ten brak uzupełnić w każdym momencie trwania stosunku pracy. Pamiętajmy jednak, że musi to się odbyć za zgodną wolą obu stron, a w związku z tym pracownik może nie być zainteresowany wprowadzeniem takiej klauzuli do umowy o pracę (patrz: uchwała Sądu Najwyższego z 14 czerwca 1994 r., sygn. akt I PZP 26/94, OSNP 1994/8/126).

Janusz Stacki

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35146 )
Array ( [docId] => 35146 )