Wiek przedemerytalny słabiej chroni przed wypowiedzeniem zmieniającym

Autor: Monika Frączek
Data: 18-06-2014 r.

Pracownikowi w wieku przedemerytalnym nie można wypowiedzieć umowy. Od tej zasady jest jednak kilka wyjątków. Wypowiedzenia można dokonać, gdy zmieniają się zasady dotyczące wynagradzania większej grupy pracowników, a także wtedy, gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 osób redukuje etaty z przyczyn niedotyczących zakładu.

Pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę, jeśli:

brakuje mu nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego i
okres zatrudnienia (staż pracy) umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Ten ostatni warunek dotyczy co do zasady tylko osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r., ponieważ w przypadku osób młodszych nie ma wymogu posiadania odpowiedniego okresu składkowego i nieskładkowego – aby przejść na emeryturę, wystarczy samo osiągnięcie wieku emerytalnego.

Wiek przedemerytalny chroni także przed wypowiedzeniem warunków pracy lub płacy (zmieniającym). Jednak w tym przypadku ochrona jest słabsza. Mianowicie:

 • każdy pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy osobie w wieku przedemerytalnym, jeśli wypowiedzenie to jest konieczne ze względu na:

– wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących wszystkich pracowników albo tej grupy pracowników (np. całego działu, wszystkich kierowców), do której pracownik należy, lub

– stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do dotychczasowej pracy albo

– niezawinioną utratę uprawnień niezbędnych do jej wykonywania;

te 3 przypadki wynikają wprost z art. 43 kp i dotyczą wszystkich pracodawców; w tych sytuacjach przepisy nie przewidują wyrównania pracownikowi wynagrodzenia do końca okresu ochronnego;

 • pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników może wypowiedzieć pracownikowi w wieku przedemerytalnym warunki pracy lub płacy z przyczyn niedotyczących pracownika (np. z powodu likwidacji stanowiska) na podstawie tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych; w tym wypadku jeśli po zmianie pracownik miałby zarabiać mniej niż dotychczas, wówczas aż do końca ochrony przedemerytalnej musi otrzymać odpowiedni dodatek wyrównawczy.

Jeśli pracownik nie przyjmie nowych warunków, umowa o pracę rozwiąże się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli jednak sąd uznał, że pracodawca (bez żadnego dodatkowego powodu) zaproponował specjalnie bardzo niekorzystne warunki tylko po to, aby pracownik je odrzucił i umowa się rozwiązała, może to uznać za próbę obejścia zakazu zwalniania pracownika chronionego.

Monika Frączek

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35128 )
Array ( [docId] => 35128 )


Array ( [docId] => 35128 )