Okresy zatrudnienia w jednym zakładzie trzeba sumować

Autor: Katarzyna Tryniszewska
Data: 10-06-2014 r.

Długość okresu wypowiedzenia pracownika zatrudnionego na czas określony uzależniona jest od okresu jego zatrudnienia u danego pracodawcy. Jeśli ten sam pracownik już wcześniej pracował w danym zakładzie, poprzedni okres zatrudniani trzeba zsumować z obecnym.

Pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, m.in. o obowiązującej go długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Wywiązanie się z tego obowiązku może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.

Informację o warunkach zatrudnienia należy wręczyć przy każdej zawieranej umowie o pracę, nawet jeżeli pracownik był już kiedyś zatrudniony u danego pracodawcy, po czym jego stosunek pracy ustał.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Do obliczania długości okresu wypowiedzenia wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy, nawet jeżeli między nimi wystąpiły przerwy. Wlicza się także okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 Kodeksu pracy, a także w innych przypadkach – gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika. Nie wlicza się natomiast okresów zatrudnienia u innych pracodawców.

Przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (art. 36 § 1 Kodeksu pracy) uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego (danego) pracodawcy
(uchwała Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów z 15 stycznia 2003 r., sygn. akt III PZP 2/02, OSNP 2004/1/4).

Katarzyna Tryniszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35055 )
Array ( [docId] => 35055 )