Zbyt długi termin umowy na czas określony – ryzykowny

Data: 28-02-2014 r.

Zawieranie przez pracodawców umów o pracę na czas określony na zbyt długie okresy jest obarczone sporym ryzykiem. Zdarza się np. zatrudnianie pracowników na podstawie jednej umowy na okres 9, 10 lat, a nawet dłuższy. Może to świadczyć o tym, że firma chce obejść przepisy ochronne, obowiązujące przy umowach bezterminowych.

Jak orzekł w jednym z wyroków Sąd Najwyższy, zawarcie długoterminowej umowy o pracę na czas określony (9 lat) z dopuszczalnością jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem może być kwalifikowane jako obejście przepisów prawa pracy, ich społeczno-gospodarczego przeznaczenia lub zasad współżycia społecznego (wyrok SN z 7 września 2005 r., II PK 294/04, OSNP 2006/13-14/207).

Przy czym sądy pracy kwestionują już nie tylko 9- czy 10-letnie umowy terminowe. Przykładowo, w wyroku z 19 maja 2011 r. (I PK 154/10) Sąd Najwyższy uznał, że zawarcie 5-letniej umowy o pracę na czas określony z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania za 2-tygodniowym wypowiedzeniem było sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem umowy tego rodzaju. Nie było bowiem żadnego obiektywnego uzasadnienia dla takiej długości umowy, a pracownica nie miała realnej możliwości negocjowania z pracodawcą warunków zatrudnienia.

Z kolei w przypadku kadry menedżerskiej sądy dopuszczają 5-letni czas obowiązywania umowy terminowej (patrz: wyrok SN z 5 października 2012 r., I PK 79/12).

Inne wyroki sądów dotyczące zawierania umów o pracę na czas określony znajdziesz w miesięczniku „Prawo pracy w orzecznictwie”. Poznasz konsekwencje dla pracodawcy uznania przez sąd pracy umowy na czas określony za umowę bezterminową.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34008 )
Array ( [docId] => 34008 )