Kończy się umowa terminowa – nie można przymusowo dać urlopu

Data: 03-02-2014 r.

Pracodawca może przymusowo udzielić urlopu tylko w okresie wypowiedzenia, ale nie w przypadku, gdy umowa kończy się z upływem czasu, na jaki została zawarta. Dlatego w przypadku, gdy kończy się umowa terminowa, a pracownikowi pozostał jeszcze urlop, można co najwyżej próbować porozumieć się z nim co do terminu jego wykorzystania. Jeśli pracownik nie zgodzi się, pozostaje wypłata ekwiwalentu.

Termin udzielenia urlopu wypoczynkowego powinien być uzgodniony między pracodawcą a pracownikiem. Oznacza to, że każda ze stron stosunku pracy powinna mieć wpływ na jego ustalenie. Najczęściej odbywa się to w ten sposób, że pracownik proponuje termin urlopu we wniosku (albo wpisuje interesującą go datę urlopu w planu urlopów), a pracodawca akceptuje propozycję lub prosi o jej skorygowanie. Jednak niezależnie od zakładowej praktyki w tym zakresie należy pamiętać o dwóch zasadach: - urlopu udziela zawsze pracodawca, ale - powinien uwzględnić przy tym zdanie pracownika. Od tej reguły są wyjątki. Pracodawca może bowiem jednostronnie udzielić urlopu:

  • w okresie wypowiedzenia umowy o pracę (czyli w czasie między złożeniem pisma wypowiadającego a upływem okresu wypowiedzenia, niezależnie od długości jego trwania i rodzaju umowy o pracę),

  • gdy zbliża się termin udzielenia urlopu zaległego, a pracownik nie chce wykorzystać urlopu, mimo wezwania go przez pracodawcę.

 

Poza tymi ściśle określonymi w przepisach sytuacjami pracodawca nie powinien sam, dowolnie wyznaczyć terminu urlopu ani udzielić go bez porozumienia z podwładnym. A zatem w przypadku, gdy umowa terminowa pracownika ma się rozwiązać z upływem okresu, na który została zawarta, nie ma mowy o jednostronnym udzielaniu urlopu.

Nie ma tu bowiem okresu wypowiedzenia. Jeśli więc – mimo propozycji pracodawcy – pracownik będzie uporczywie odmawiał zgody na skorzystanie z urlopu – najbezpieczniej będzie wypłacić mu ekwiwalent urlopowy w ostatnim dni trwania umowy terminowej.

Podstawa prawna: art. 163, art. 167[1] ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33345 )
Array ( [docId] => 33345 )