Podporządkowanie oznacza umowę o pracę, a nie umowę zlecenie

Data: 14-02-2014 r.

Umowa zlecenia nie może być zawarta w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy. Jest zwłaszcza jedna cecha charakterystyczna dla umowy o pracę, która nigdy nie może pojawić się w umowie zlecenia. Chodzi o podporządkowanie pracownika kierownictwu pracodawcy.

Przez podporządkowanie kierownictwu pracodawcy rozumiemy możliwość wydawania pracownikowi wiążących poleceń w zakresie wykonywania pracy (zwłaszcza zlecania na bieżąco zadań do realizacji). Zleceniodawca ma natomiast prawo dawać wykonawcy (zleceniobiorcy) wskazówki, co do sposobu wykonywania zlecenia. Przy czym mogą one mieć jedynie charakter koordynacji wykonania czynności z góry określonych w umowie zlecenia.

 

Zdaniem SN: Wykonywanie takich samych czynności może występować w ramach umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej. Cechą umowy o pracę nie jest również pozostawanie w dyspozycji pracodawcy, bo to może występować też w umowach cywilnoprawnych, lecz wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy (wyrok SN z 25 listopada 2005 r., I UK 68/05, Wokanda 2006/4/26).

Formułując zapisy umowy zlecenia należy też unikać używania takich zwrotów, które są charakterystyczne dla stosunku pracy.Błędem narażającym pracodawcę na zarzut ukrywania umowy o pracę pod pozorem zawarcia umowy zlecenia, może się okazać np. zagwarantowanie zleceniobiorcy dodatkowego wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach na zasadach obowiązujących w Kodeksie pracy.

Zdaniem SN: Wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych osobie wykonującej pracę na podstawie "umowy zlecenia" przemawia za tym, że strony w rzeczywistości łączy stosunek pracy (wyrok SN z 4 grudnia 1998 r., I PKN 484/98, OSNP 200/2/62).

Natomiast strony umowy zlecenia mogą przewidzieć przerwy, czy zwolnienia od wykonania zlecenia. Nie należy jednak nazywać ich urlopami wypoczynkowymi. Bezpieczniej jest też nie przyznawać zwolnień płatnych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33845 )
Array ( [docId] => 33845 )