Zmiana miejsca pracy – za wypowiedzeniem zmieniającym

Data: 02-01-2014 r.

Wypowiedzenia zmieniającego wymaga każda istotna zmiana warunków pracy i płacy, które strony uzgodniły w umowie o pracę, a w szczególności zmiana rodzaju pracy, miejsca jej wykonywania oraz warunków wynagradzania (III PK 32/08).

Przeniesienie pracownika do innej jednostki organizacyjnej jest istotną zmianą warunków pracy, wymaga więc wypowiedzenia zmieniającego warunki umowy o pracę. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 16 października 2008 r. (III PK 32/08).

Krystyna I. zgodnie z umową o pracę zawartą z ZOZ w P. została zatrudniona w szpitalu rejonowym na oddziale noworodków jako pielęgniarka. Zdarzało się jednak, że pracowała w różnych jednostkach organizacyjnych tego pracodawcy na podstawie poleceń służbowych - m. in. w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w P., w przychodni rejonowej P.

Dnia 25 lipca 2007 r. pracodawca wypowiedział Krystynie I. warunki umowy o pracę, proponując jej po upływie okresy wypowiedzenia m.in. stanowisko starszej pielęgniarki w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w P. Przyczyną wypowiedzenia były braki kadrowe, jeśli chodzi o obsadę średniego personelu medycznego w tym zakładzie.

Krystyna I. odmówiła przyjęcia nowych warunków zatrudnienia i zażądała przed sądem pracy przywrócenia warunków poprzednich.

 

Sąd Najwyższy w wyroku z 16 października 2008 r. nie uznał roszczenia pracownicy za zasadne. Przede wszystkim wskazał jednak, że skoro w umowie o pracę strony określiły jako miejsce pracy Krystyny I. oddział noworodków szpitala rejonowego w P., to już samo przeniesienie pracownicy do innej jednostki organizacyjnej pracodawcy (Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego) wobec braku jej zgody wymagało dokonania przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego warunki umowy o pracę. Wypowiedzenia zmieniającego wymaga bowiem każda istotna zmiana warunków pracy i płacy, które strony uzgodniły w umowie o pracę – także miejsca jej wykonywania (art. 29 § 1 Kodeksu pracy).

Ponadto, zdaniem SN, pracodawca prawidłowo uzasadnił przyczynę wręczonego Krystynie I. wypowiedzenia zmieniającego, zaś pracownicy nie udało się wykazać, że ta przyczyna była nierzeczywista.

Źródło: Wyrok Sądu Najwyższego z 16 października 2008 r., III PK 32/08

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33333 )
Array ( [docId] => 33333 )