Klauzula dopuszczająca wypowiedzenie umowy na czas określony

Data: 02-01-2014 r.

Umowa na czas określony może zostać rozwiązana za 2-tygodniowym wypowiedzeniem w sytuacji ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, zwolnień na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych albo gdy została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i w swojej treści zawiera klauzulę o możliwości takiego wypowiedzenia.

Generalnie umowa o pracę na czas określony nie może zostać wypowiedziana przez żadną ze stron stosunku pracy przed upływem terminu, na jaki została zawarta. Wyjątkami do tej zasady są sytuacje, w których:
 • następuje likwidacja lub upadłość całego pracodawcy,
 • mają miejsce zwolnienia na podstawie ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników albo,
 • przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony przewidziały możliwość jej wcześniejszego rozwiązania za 2-tygodniowym wypowiedzeniem (wpisały do umowy specjalną klauzulę o dopuszczalności wypowiedzenia).
Jeśli w zakładzie pracy nie występują pierwsze dwie sytuacje, pozostaje możliwość wypowiedzenia takiej umowy, o ile została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy (nie sumuje się tu zatrudnienia na podstawie wcześniejszych umów) i w swojej treści zawiera klauzulę o możliwości dwutygodniowego wypowiedzenia.

Przykład: umowa na czas określony została zawarta od 25 czerwca do 20 grudnia 2013 r. Jest to okres nieprzekraczający 6 miesięcy (6 miesięcy mijałoby 24 grudnia 2013 r., a umowa musiałaby zostać zawarta na okres przekraczający tę datę, czyli np. do 25 grudnia 2013 r.). W umowie takiej nie można więc umieścić klauzuli dopuszczającej jej wypowiedzenie. A zatem wypowiedzenie jej przed 20 grudnia 2013 r. byłoby niezgodne z przepisami prawa pracy.


Wzory dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników wraz z ich szczegółowym omówieniem publikujemy w poradniku Dokumentacja kadrowa.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33334 )
Array ( [docId] => 33334 )


Array ( [docId] => 33334 )