5 najczęściej popełnianych błędów przy składaniu CIT-8

Data: 10-03-2016 r.

Organizacje pozarządowe jako jednostki non profit najczęściej nie płacą podatku dochodowego, ponieważ przeznaczają uzyskane dochody na cele statutowe. Nie zwalnia ich to jednak z obowiązku złożenia zeznania podatkowego za 2015 rok. NGO, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, mają na to czas do końca marca br.

Druk CIT-8(23) i druk CIT-8/O(10) stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od 1 stycznia 2015 r. oraz w roku podatkowym innym niż kalendarzowy rozpoczynającym się przed dniem 1 stycznia 2015 r. i zakończonym po 31 grudnia 2014 r.

Błąd 1. Przychody zwolnione

Należy pamiętać, aby w część D.1 wykazać wszystkie przychody, także te, które będą potem korzystały ze zwolnienia. W szczególności dotyczy to przychodów z otrzymanych dotacji.

Błąd 2. Nieodpłatne rzeczy, prawa, świadczenia

Trzeba także wykazać przychody z otrzymanych nieodpłatnie rzeczy lub praw czy też świadczeń. Szczególnie w organizacjach pozarządowych przychody z tego tytułu mogą stanowić znaczną część wszystkich przychodów podatkowych. Często chodzi tu o równowartość czynszu, który organizacja musiałaby zapłacić w przypadku wynajmu użyczonego nieodpłatnie lokalu na siedzibę i działalność statutową, wartości różnych nieodpłatnie wykonywanych usług przez podmioty zewnętrzne na rzecz organizacji itp. Często się o nich zapomina, ponieważ nie są to przychody ujmowane w księgach rachunkowych w ewidencji bilansowej. Wszystkie te wartości powinny jednak zostać wycenione i ujęte w deklaracji CIT-8 jako przychody podatkowe, a jeśli są zwolnione z podatku – trzeba je ująć w załączniku CIT-8/O.

dr Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. finansów i rachunkowości Wydział Zarządzania UW

Tagi:  cit 8

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38717 )
Array ( [docId] => 38717 )

Array ( [docId] => 38717 )