Elektroniczne sprawozdania finansowe w KRS – kto musi je złożyć

Data: 29-06-2018 r.

Czy organizacja pożytku publicznego, która nie prowadzi działalności gospodarczej też ma obowiązek przesłać sprawozdanie do KRS drogą elektroniczną?

Organizacje pozarządowe, które nie prowadzą działalności gospodarczej są zwolnione na mocy art. 80 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) ze składania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Zgodnie z tym przepisem do stowarzyszeń, związków zawodowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów ustawy z  6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, społeczno-zawodowych organizacji rolników, organizacji samorządu zawodowego, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej, nie stosuje się przepisów rozdziałów 6 i 7 ustawy, czyli właśnie m.in. art. 69 uor mówiącego o składaniu sprawozdań do KRS.

Oznacza to, że tych organizacji nie dotyczą zmiany wynikające z konieczności składania elektronicznego sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jednocześnie trzeba przypomnieć, iż na mocy art. 23 ust. 2a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacja pożytku publicznego podaje sprawozdania finansowe i merytoryczne do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty, w tym poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej. A na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy umieszcza je do 15 lipca na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu Wolności w Biuletynie Informacji Publicznej.

dr Katarzyna Trzpioła

specjalista ds. finansów i rachunkowości

Wydział Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40930 )
Array ( [docId] => 40930 )