Jakie elementy powinno zawierać sprawozdanie finansowe

Data: 15-12-2015 r.

Zakres elementów w sprawozdaniu zależy od tego, czy jest ono sporządzane według zasad ogólnych, czy dla jednostek mikro.

Jeśli sprawozdanie finansowe będzie sporządzane według załącznika nr 1, wówczas będzie zawierało następujące elementy:

  • bilans,

  • rachunek zysków i strat (w wariancie kalkulacyjnym lub porównawczym) oraz

  • informację dodatkową.

Dane te będą mogły być pokazane z dokładnością wskazaną w załączniku nr 1 albo – w przypadku mniejszych jednostek – zgodnie z art. 50 ust. 2 uor.

Gdy sprawozdanie podlega badaniu

W przypadku bardzo dużej organizacji prowadzącej działalność gospodarczą, której sprawozdanie finansowe będzie poddawane badaniu przez biegłego rewidenta ze względu na przekroczenie progów wskazanych w art. 64 ust. 1 pkt 4 uor, sprawozdanie finansowe musi zawierać również rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym.

Organizacja mikro

Jeśli organ zatwierdzający zdecyduje, iż sprawozdanie będzie sporządzane według kryteriów mikro, to wtedy bez względu na wielkość organizacji musi składać się z bilansu, rachunku zysków i strat w wersji porównawczej i krótkiego wprowadzenia do sprawozdania. Nie będzie dodatkowych not i objaśnień ani rachunku przepływów pieniężnych, nawet jeśli sprawozdanie będzie badane przez biegłego rewidenta na podstawie przepisów rozporządzenia ministra finansów w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz.U. z 2004 r. nr 285, poz. 2852).

dr Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. finansów i rachunkowości Wydział Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38440 )
Array ( [docId] => 38440 )