Od 2016 roku zmiany w informacji PIT-11

Data: 14-01-2016 r.

Organizacje pozarządowe – jako płatnicy PIT – mają nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem dodatkowych pól w informacji PIT-11. W nowej informacji muszą podawać zagraniczne dane identyfikacyjne zatrudnionego, który ma miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska.

W dotychczas obowiązującym rozporządzeniu z 17 listopada 2014 r. wprowadzono zmiany do druków stosowanych przez podatników i płatników PIT. Zmieniono m.in. wzór informacji PIT-11, który stanowił załącznik nr 9 do wspomnianego rozporządzenia. Zgodnie z przepisami końcowymi miał być on stosowany do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2015 r.

Nowe rubryki

Wzór informacji PIT-11 w poz. 10 zatytułowano „Rodzaj obowiązku podatkowego podatnika" i wprowadzono dwa kwadraty:

  • „kwadrat 1. nieograniczony obowiązek podatkowy (rezydent)” i

  • „kwadrat 2. ograniczony obowiązek podatkowy (nierezydent)”.

W przypadku zaznaczenia kwadratu nr 2 należy podać kraj inny niż Polska oraz adres zamieszkania za granicą. Dodatkowo kod kraju wydania dokumentu powinien być zgodny z krajem adresu zamieszkania. Zaznaczenie, że podatnik ma tzw. ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce (tj. posiada status polskiego nierezydenta podatkowego), oznacza konieczność zadeklarowania do opodatkowania w Polsce jedynie dochodów uzyskanych ze źródeł położonych w Polsce.

Wypełniając informację PIT-11 za 2015 rok, płatnik w odniesieniu do polskich nierezydentów będzie musiał podać zagraniczny adres zamieszkania podatnika, jego numer identyfikacyjny, rodzaj oraz kraj wydania numeru.

W części C informacji po pozycji: Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL, dodano:

• poz. 12 „Zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika”. W pozycji tej należy podać numer służący identyfikacji do celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych uzyskany w państwie, w którym podatnik ma miejsce zamieszkania. W przypadku braku takiego numeru w poz. 12 podajemy numer dokumentu stwierdzającego tożsamość podatnika uzyskanego w tym państwie,

• poz. 13 – rodzaj numeru identyfikacyjnego, i poz. 14 – kraj jego wydania (pozycję tę wypełnia płatnik, który w poz. 12 podał zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika).

Bogdan Świąder, doradca podatkowy

Tagi: pit 11

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38371 )
Array ( [docId] => 38371 )