Kolejna nowelizacja ustawy o rachunkowości: czy obejmie również NGO?

Data: 08-07-2016 r.

Zmiany wprowadzane nowelizacją ustawy o rachunkowości nie dotyczą sektora pozarządowego. Istotne są jednak zmiany o charakterze porządkowym. Sprawdź, co się zmieni dla organizacji pozarządowych.

Przy okazji wprowadzania wymogów unijnych do polskiego prawa Ministerstwo Finansów zaproponowało kilka innych zmian o charakterze porządkowym w zakresie:

 

 

  • kwalifikowania umów leasingu w jednostkach sektora finansów publicznych
  • uproszczonego kosztu wytwarzania produktów dla tzw. małych jednostek bez względu czy ich sprawozdania są poddawane badaniu przez biegłego rewidenta czy nie
  • uporządkowania niektórych informacji w sprawozdaniu z działalności
  • doprecyzowania niektórych pojęć dla jednostek zajmujących się działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną
  • archiwizacji dokumentów
  • terminu inwentaryzacji.

 

Dwie ostatnie kwestie dotyczyć będą jednostek pozarządowych i będą miały wpływ na ich rachunkowość i sprawozdawczość. Po pierwsze umożliwienie zostanie dla wszystkich jednostek przeniesienie określonych dowodów księgowych przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego na informatyczne nośniki danych. Drugą zmianą dotykającą także sektora pozarządowego jest jednoznaczne wskazanie, iż możliwość wcześniejszego rozpoczęcia i zakończenia prac inwentaryzacyjnych dotyczy tylko tych składników aktywów, które podlegają inwentaryzacji drogą spisu z natury lub drogą potwierdzenia salda.

Przeczytaj szczegółowy artykuł na ten temat >>

dr Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. finansów i rachunkowości, Wydział Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39195 )
Array ( [docId] => 39195 )