Ubezpieczasz siedzibę organizacji? Dokonaj właściwego księgowania

Data: 24-06-2016 r.

Umowa ubezpieczenia Twojej organizacji może uchronić ją od skutków różnych zdarzeń losowych. Dowiedz się, jak odzwierciedlić w księgach zawarcie umowy ubezpieczania, a także jak związane z tym koszty przekładają się na wynik finansowy NGO.

Ubezpieczenie siedziby organizacji wchodzi w zakres ubezpieczeń majątkowych. Ubezpieczenie tego rodzaju może dotyczyć mienia albo odpowiedzialności cywilnej. Przez umowę ubezpieczenia – zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a – ubezpieczający – zapłacić składkę.

 

W praktyce umowy ubezpieczenia majątkowego przewidują odszkodowania za szkody powstałe z powodu ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku. Koszty ubezpieczeń majątkowych są rozliczane w księgach rachunkowych za pośrednictwem czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Organizacja dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Koszty te ujmuje się z chwilą poniesienia – na podstawie polisy ubezpieczeniowej – na koncie „Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów”.

Jeśli koszty pośrednio związane z przychodami dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, to do celów podatkowych wymagają one rozliczenia w czasie. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Marianna Sobolewska, biegły rewident, właścicielka Zakładu Usług Rachunkowych „Buchalter” w Augustowie

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39152 )
Array ( [docId] => 39152 )