OPP muszą informować o finansowaniu promocji ze środków z 1% PIT

Data: 14-01-2016 r.

Na organizacje pożytku publicznego, które prowadzą akcje promocyjne finansowane ze środków 1% PIT, nałożono obowiązki informacyjne. Zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która weszła w życie 9 listopada 2015 r.

Z art. 27c ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: ustawa) wynika, że organizacje pożytku publicznego mogą prowadzić różnego rodzaju akcje promocyjne polegające na publicznym zachęcaniu do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeśli OPP prowadzi taką promocję, bez względu na formę dotarcia do podatnika, musi poinformować o jej finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku.

 

Trudno powiedzieć, jak powinna wyglądać wspomniana informacja. Zdecyduje o tym minister pracy. Określi on bowiem – w drodze rozporządzenia – treść, formę oraz sposób zamieszczenia informacji dotyczącej finansowania lub współfinansowania promocji ze środków 1% podatku. Minister musi mieć na względzie zapewnienie przejrzystości wydatkowania tych środków.

Wyodrębnienie środków z 1% podatku

Najistotniejszą zasadą jest, że otrzymane przez OPP środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego można wykorzystywać wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego. Dodatkowo, od 9 listopada 2015 r. OPP musi wyodrębnić w ewidencji księgowej środki z 1% PIT, w tym wysokość środków wydatkowanych na wspomnianą wyżej promocję 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Sławomir Liżewski, prawnik, doradca organizacji pozarządowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38367 )
Array ( [docId] => 38367 )