Wniesienie wkładu własnego księguje się w wyniku bieżących operacji gospodarczych związanych z realizacją projektu

Data: 14-01-2016 r.

Zazwyczaj dotacje unijne są przyznawane organizacji pod warunkiem wniesienia przez nią wkładu własnego. Jego wartość wskazywana jest w umowie o dofinansowanie projektu. Wniesienie wkładu własnego musi mieć swoje odzwierciedlenie w księgach rachunkowych organizacji.

Na wkład własny organizacje pozarządowe mogą otrzymać dotację celową ze środków krajowych, które pochodzą ze środków:

 
  • własnych organizacji pozarządowej,

  • publicznych (np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego).

Wkład własny może być wnoszony zarówno w formie pieniężnej jak i niepieniężnej.

Wkład własny w formie pieniężnej

Wkład własny w formie pieniężnej to środki, którymi organizacja będzie finansowała wydatki związane z realizacją projektu. Wniesienie wkładu własnego podlega ewidencji księgowej – księguje się go w wyniku bieżących operacji gospodarczych związanych z realizacją projektu.

Dla udokumentowania wkładu własnego, niezbędne jest odpowiednie opisanie dokumentów księgowych i zaewidencjonowanie tych operacji na wyodrębnionych kontach księgowych.

Beneficjent unijnej pomocy zobowiązany jest do prowadzenia odrębnego systemu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z danym projektem. Organizacja powinna zatem wyodrębnić odpowiednie konta syntetyczne, analityczne i pozabilansowe. Trzeba pamiętać, aby wyodrębnić operacje dotyczące projektu tak, aby było możliwe uzyskanie informacji wymaganych w zakresie sprawozdawczości finansowej projektu i kontroli wykorzystania środków.

Dokumentami potwierdzającymi wniesienie wkładu własnego w formie pieniężnej są faktury, np. dokumentujące zakup towarów lub usług niezbędnych do realizacji projektu i dowód zapłaty (np. wyciąg bankowy) lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej.

Ewa Ostapowicz, specjalista ds. finansów i rachunkowości

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38370 )
Array ( [docId] => 38370 )