Uproszczenia w ewidencji leasingu od 2016 roku

Data: 14-01-2016 r.

Organizacje pozarządowe zaliczające się do tzw. małych jednostek mogą zrezygnować z ujmowania leasingu finansowego w świetle prawa bilansowego, jeśli podatkowo jest to leasing operacyjny. Zmiany wprowadziła wrześniowa nowelizacja ustawy o rachunkowości.

Do końca 2015 roku uproszczenie w zakresie podatkowego rozpoznawania skutków zawieranej umowy leasingowej było możliwe jedynie dla podmiotów niepoddających swych sprawozdań obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta. Poddanie sprawozdania badaniu powodowało utratę prawa do tego uproszczenia. Po nowelizacji więcej jednostek będzie mogło zrezygnować z ujmowania leasingu finansowego w świetle prawa bilansowego, jeśli podatkowo jest to leasing operacyjny. Będą do tego miały prawo – zgodnie z nowym brzemieniem art. 3 ust. 6 uor – małe jednostki. Decyzję w tym zakresie, jako decyzję w ramach polityki rachunkowości, podejmuje kierownik jednostki.

 

Uproszenie przewidziane dla małych jednostek polega na możliwości ujmowanie umów zgodnie z regulacjami prawa podatkowego. Oznacza to, że jeśli umowa podatkowo uznana jest jako leasing operacyjny, to w księgach rachunkowych niezależnie od treści ekonomicznej umowy, ujmuje się koszty leasingu jako koszty usług obcych na podstawie faktur od finansującego. Korzystający nie wprowadza do ksiąg wartości przedmiotu leasingu i nie ma prawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Nie ujmuje się także zobowiązania z tytułu umowy leasingowej, tylko jako bieżące rozrachunki z dostawcą kwoty wynikające z faktur miesięcznych.

dr Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. finansów i rachunkowości Wydział Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38361 )
Array ( [docId] => 38361 )