Prewspółczynnik w proporcjonalnym odliczeniu VAT

Data: 15-12-2015 r.

Wchodzące w życie od 1 stycznia 2016 r. zmiany ustawy o VAT dotyczą wprowadzenia nowych zasad odliczenia proporcjonalnego podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług. Przepisy nakładają na podatnika obowiązek dokonania analizy prowadzonej działalności i wyodrębnienia w jej ramach działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza.

Celem dokonania takiego podziału jest wyeliminowanie sytuacji, w której podatnik mógłby odliczyć 100% podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług, mimo że część z tych wydatków mogła dotyczyć działalności niepodlegającej pod ustawę o VAT. Z przepisów wynika, że prewspółczynnik może być wyliczany na podstawie różnych danych. Ustawodawca podaje kilka przykładowych sposobów określenia proporcji, dając jednocześnie podatnikom możliwość uzgodnienia indywidualnego sposobu określenia wartości prewspółczynnika. Wybrana metoda ma jak najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

 

Wydaje się, że konieczność zastosowania prewspółczynnika dotyczyć będzie przede wszystkim jednostek samorządu terytorialnego, państwowych jednostek budżetowych, uczelni publicznych i instytutów badawczych. W kręgu podmiotów zobowiązanych do jego wyliczania znajdą się także fundacje i stowarzyszenia, dla których wiązać się to będzie z ograniczeniem prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Niewątpliwie podatnikom sprawi trudność ustalenie, czy wykonują czynności inne niż działalność gospodarcza i jak to wpłynie na ich prawo do odliczenia VAT w stosunku do obecnej sytuacji. Odliczenie proporcjonalne wynikające z art. 86 nie wyłącza obowiązku zastosowania proporcji odliczenia uregulowanej w art. 90 ustawy o VAT, jeśli następuje zbieg okoliczności.

Szymon Dalc, doradca podatkowy, prezes zarządu spółki doradztwa podatkowego Dalc i Ochocki – Doradcy sp. z o.o.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38244 )
Array ( [docId] => 38244 )