Sprawozdanie finansowe za 2015 rok – wybór odpowiedniego załącznika

Data: 15-12-2015 r.

Organizacja pozarządowa nieprowadząca działalności gospodarczej ma dwie możliwości sporządzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok: według załącznika nr 1 bądź załącznika nr 4. Z kolei organizacja prowadząca działalność musi skorzystać z załącznika nr 1, chyba że wcześniej zastosuje nowelizację ustawy o rachunkowości – wtedy też będzie mogła skorzystać z załącznika nr 5.

Sprawozdanie za 2015 rok można sporządzić według załącznika nr 1 (tzw. ogólnego) lub załącznika nr 4 dla jednostek mikro. Jeśli organ uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego tej jednostki nie podejmie żadnej decyzji w sprawie wyboru załącznika, oznacza to automatycznie, że obowiązuje ją załącznik nr 1, czyli tzw. ogólny.

Forma uproszczona

 

Jeśli organizacja nie przekracza progów określonych w art. 50 ust. 2 uor, wówczas może sporządzić to sprawozdanie w uproszczonej formie – tj. ograniczając się jedynie do prezentacji informacji określonych w załączniku nr 1 dużymi literami i cyframi rzymskimi. O tym, czy będzie to sprawozdanie sporządzone z uwzględnieniem uproszczeń z art. 50 ust. 2 uor, decyduje kierownik jednostki, czyli np. zarząd stowarzyszenia lub fundacji.

Według załącznika nr 4

Organ uprawniony do zatwierdzania sprawozdań finansowych może podjąć też decyzję o sporządzeniu sprawozdania według załącznika nr 4 do uor. Rada fundacji lub zgromadzenie członków stowarzyszenia może podjąć taką decyzję tylko wówczas, gdy organizacja ta nie prowadzi działalności gospodarczej. Artykuł 3 ust. 1a pkt 2 uor przewiduje, iż jednostkami mikro uprawnionymi do sporządzenia sprawozdania finansowego mogą być:

  • stowarzyszenia,

  • fundacje,

  • związki zawodowe,

  • organizacje pracodawców,

  • izby gospodarcze,

  • przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych (w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej),

  • społeczno-zawodowe organizacje rolników,

  • organizacje samorządu zawodowego,

  • organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła oraz

  • Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Organ upoważniony do zatwierdzania sprawozdania nie ma ograniczenia w czasie do podjęcia decyzji o wykorzystaniu załącznika nr 4. Musi być jednak ona w praktyce podjęta przed sporządzeniem sprawozdania finansowego.

dr Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. finansów i rachunkowości Wydział Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38246 )
Array ( [docId] => 38246 )

Array ( [docId] => 38246 )