Odwrócony kredyt hipoteczny a renta dożywotnia to nie to samo 

Data: 17-11-2013 r.

Dożywotnie świadczenie pieniężne w zamian za przeniesienie własności nieruchomości (potocznie zwane rentą dożywotnią) i odwrócony kredyt hipoteczny nie są tożsame. Dość często obydwa terminy są używane zamiennie, tymczasem różnice między nimi są zasadnicze.  

Świadczeniodawcą w przypadku dożywotniego świadczenia pieniężnego za przeniesienie własności nieruchomości jest podmiot prowadzący działalności gospodarczą, np. fundusz hipoteczny. Natomiast w przypadku odwróconego kredytu hipotecznego, świadczeniodawcą jest bank lub instytucja kredytowa, może nim być także podmiot zagraniczny.

W pierwszym przypadku świadczeniobiorca zbywa własność nieruchomości z jednoczesnym ustanowieniem prawa dożywotniego. Innymi słowy – nieruchomość w zamian za świadczenia pieniężne przechodzi na własność podmiotu gospodarczego. Podmiot ten ma obowiązek wypłacania (np. co miesiąc) za to świadczenia pieniężnego do dnia śmierci świadczeniobiorcy.

Natomiast w przypadku odwróconego kredytu hipotecznego, świadczeniobiorca pozostaje właścicielem (lub użytkownikiem wieczystym) danej nieruchomości do swojej śmierci. Na rzecz banku ustanawiana jest natomiast hipoteka na nieruchomości lub określonym prawie do nieruchomości. Wypłata wynagrodzenia periodycznego następuje do kwoty udzielonego kredytu. Może też być to wypłata jednorazowa całości uzgodnionej sumy.

Spadkobiercy z mieszkaniem, kredytem lub niczym

Po śmierci świadczeniobiorcy nieruchomość w przypadku tzw. renty dożywotniej przechodzi na własność podmiotu gospodarczego. Spadkobiercy świadczeniobiorcy nie mają do niej żadnych praw. Inaczej ma się sprawa w przypadku odwróconego kredytu hipotecznego. Tutaj spadkobiercy mają możliwość spłacenia kwoty kredytu, która została już wypłacona przez bank. Wówczas zachowują prawa do nieruchomości. W przypadku braku spłaty zobowiązania instytucja kredytująca pokrywa wartość zobowiązania konsumenta, a różnicę wynikającą z wartości nieruchomości i zobowiązania przekazuje spadkobiercom.

Jak podaje KNF, trwają obecnie prace legislacyjne nad uregulowaniem zasad oferowania świadczeń dożywotnich w zamian za nieruchomości.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25136 )
Array ( [docId] => 25136 )