Uwaga na groźne pułapki w programie Mieszkanie dla młodych

Data: 16-11-2013 r.

Udział w programie Mieszkanie dla młodych nie sprowadza się jedynie do uzyskania rządowej dopłaty do wymarzonego M. Okazuje się, że zakup nieruchomości tą drogą będzie wiązał się z wieloma sankcjami, w tym – zakazem dalszej odsprzedaży mieszkania.  

Osoby chcące skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych muszą pamiętać o uciążliwych zakazach, które dotyczą zarówno nabywania praw do kolejnych nieruchomości, jak i sposobu wykorzystania dotowanego lokum.

Sankcje za sprzedaż i wynajem mieszkania

Zakazy te mają obowiązywać w trakcie pięciu kolejnych lat od daty przeniesienia własności domu lub lokalu. Przed upływem tego okresu, osoba korzystająca z programu MDM nie będzie mogła:

  • użyczyć lub wynajmować zakupionej nieruchomości
  • użytkować nieruchomości w taki sposób, który uniemożliwia zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych
  • zbywać prawa własności (lub współwłasności) kredytowanej nieruchomości
  • nabywać prawa własności (współwłasności) do kolejnej nieruchomości mieszkalnej (poza dziedziczeniem)
  • nabywać spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości mieszkalnej (poza dziedziczeniem)

Jeśli któryś z powyższych zakazów zostanie złamany, wówczas trzeba będzie liczyć się z sankcjami. Po ujawnieniu takiego nieodpowiedniego zachowania, bank komercyjny będzie mógł zażądać zwrotu części dopłaty.

Również uczestnicy MDM-u, którzy w ciągu trzydziestu dni nie powiadomią kredytodawcy o utracie prawa do dopłaty, muszą liczyć się z dodatkową karą. Ich zobowiązanie zostanie powiększone o kwotę odsetek ustawowych. Odsetki te zostaną naliczone od dnia, w którym złamaną jedną z zasad programu Mieszkanie dla Młodych.

Niedopełnienie obowiązków informacyjnych wobec banku będzie skutkowało obowiązkiem niezwłocznego przekazania całej kwoty (części dopłaty wraz z odsetkami ustawowymi). Pozostali uczestnicy MDM, będą mogli skorzystać z dwumiesięcznego terminu wpłaty. Jego naliczanie rozpocznie się z dniem, w którym kredytobiorca złamał jedną z ustawowych zasad.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25135 )
Array ( [docId] => 25135 )