Do 31 stycznia trzeba złożyć sprawozdanie OS-6

Autor: Dorota Rosłoń
Data: 21-01-2016 r.

Początek roku dla wielu przedsiębiorców wiąże się z obowiązkiem przekazania sprawozdań dotyczących ochrony środowiska do Głównego Urzędu Statystycznego. O wymogu złożenia sprawozdań oraz terminach ich składania przedsiębiorców informuje GUS – listownie bądź elektronicznie.

Dane statystyczne przekazuje się do GUS drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Sprawozdawczego GUS. Bez powiadomienia przedsiębiorcy nie mają obowiązku składania sprawozdań.

Sprawozdanie OS-6 to sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych). Obowiązkowo składać je muszą:

 • osoby prawne,

 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą bez względu na rodzaj prowadzonej działalności –wytwarzające w ciągu roku sumarycznie powyżej 1 tysiąca ton odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem odpadów komunalnych) lub posiadające 1 mln ton i więcej odpadów nagromadzonych na terenie gminy.

Ponadto obowiązek składania sprawozdań może być nałożony na:

 •   wybrane jednostki wytwarzając w ciągu roku powyżej 30 Mg odpadów niebezpiecznych,

 • 10% pozostałych wytwórców odpadów niebezpiecznych w ramach cykli kontrolnych w sprawie ocen postępowania z odpadami,

 • jednostki specjalistyczne świadczące usługi z zakresu odbierania zbierania odpadów komunalnych a także jednostki posiadające składowiska zorganizowane (czynni zamknięte), spalarnie, instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych lub instalacje do biologicznego przetwarzania odpadów (kompostownie, instalacje do fermentacji odpadów),

 • jednostki wytwarzające odpady oraz prowadzące działalność w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów obowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów,

 • przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzących działalność w zakresie recyklingu, procesu odzysku innego niż recykling oraz unieszkodliwiania odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

 • przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  • przedsiębiorców, importerów i wytwórców wprowadzających na rynek krajowy opakowania, baterie i akumulatory, oleje, opony, z których powstały odpady, oraz działające w ich imieniu organizacje odzysku,

 • jednostki eksportujące, importujące i przewożące przez Polskę odpady nie bezpieczne i inne niż niebezpieczne.

Dorota Rosłoń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami

pobierz

Decyzje administracyjne w gospodarce odpadowej

pobierz

Trzy rodzaje audytów energetycznych – sprawdź, czym się różnią

pobierz

Mikroprzedsiębiorstwa - szanse na dotacje operacyjne

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38446 )
Array ( [docId] => 38446 )

Array ( [docId] => 38446 )