Odzysk opakowań po wprowadzonych przez siebie produktach – czy to legalne

Data: 17-08-2016 r.

Firmy, które wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach, muszą zapewnić odzysk, recykling odpadów opakowaniowych. Czy zawsze trzeba przekazywać te odpady do wyspecjalizowanych w zakresie odzysku i recyklingu firm? Sprawdź, bo może masz prawo zrealizować te procesy we własnej siedzibie.

Istnieje możliwość poddania odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych po swoich produktach w swojej firmie. By móc to zrobić, przedsiębiorca musi mieć zezwolenie na przetwarzanie danych kodów odpadów w drodze odzysku lub/i recyklingu i dysponować instalacją do przetwarzania odpadów.

 

Prowadzenie takiej działalności bez zezwolenia może kosztować przedsiębiorcę niebagatelną kwotę, gdyż prawo przewiduje administracyjną karę pieniężną w zakresie od 1.000 do 1.000.000 zł. O wysokości kary każdorazowo decyduje WIOŚ, biorąc pod uwagę skalę naruszenia prawa.

Przykład:

Przykład:

Firma Ex sp. z o.o. zajmuje się produkcją drobnych elementów z tworzyw sztucznych i metali dla branży budowlanej. Swoje produkty wprowadza na rynek w opakowaniach jednostkowych z papieru, tektury i tworzywa sztucznego oraz opakowaniach zbiorczych i transportowych (skrzynie drewniane i z tworzyw sztucznych oraz folia stretch). W ciągu roku łączna ilość wprowadzonych opakowań jednorazowego użytku wynosi 45 Mg papieru i tektury, 12 Mg tworzyw sztucznych. Firma posiada własną instalację do przerobu tworzyw sztucznych. Na podstawie posiadanego zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów tego rodzaju dokonuje ich odzysku i recyklingu, po wcześniejszym zebraniu od innych posiadaczy odpowiedniej ilości tych opakowań. Natomiast odpady z papieru i tektury przekazuje do przetworzenia firmie zewnętrznej i na podstawie dokumentów DPO i DPR rozlicza odzysk i recykling tych opakowań.

Jeśli przedsiębiorca poddaje odpady odzyskowi lub recyklingowi (albo innym niż recykling procesom odzysku) we własnym zakresie, masę odpadów poddanych tym procesom musi ustalić na podstawie prowadzonej przez siebie ewidencji odpadów (zarówno ilościowej, jak i jakościowej). Wtedy nie są potrzebne dokumenty potwierdzające odzysk lub recykling – DPO lub DPR – co jest logiczne, gdyż przedsiębiorca musiałby sam do siebie wnioskować o ich wystawienie. A zatem przedsiębiorca rozlicza się z osiągniętych przez siebie poziomów odzysku i recyklingu na podstawie karty ewidencji odpadów. Podczas ewentualnej kontroli również wystarczy pokazać tylko ewidencję odpadów.

Grzegorz Dziub, inżynier ochrony środowiska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39376 )
Array ( [docId] => 39376 )