Uwaga! Zmiany w prawie energetycznym

Autor: Dorota Rosłoń
Data: 24-05-2016 r.

Dnia 1 lipca zmieni się część zapisów ustaw zmieniających ustawę – Prawo energetyczne. Zostaną uchylone wybrane artykuły dotyczące szczególnych ustaleń dotyczących świadectwa pochodzenia energii. Czego dokładnie będą dotyczyć modyfikacje?

Zmiany dotyczą:

 
 • ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478),
 • ustawy z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2015 r.poz. 2365).

Z dniem 1 lipca 2016 r. zostaną uchylone art. 9e i 9e1, 9o i 9v dotyczące szczególnych ustaleń dotyczących świadectwa pochodzenia energii:

 • moc tracą zapisy mówiące o tym, że świadectwo pochodzenia nie przysługuje dla energii elektrycznej wytworzonej od 1 stycznia 2016 r. w instalacji odnawialnego źródła
  energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 5 MW, wykorzystującej do wytworzenia tej energii hydroenergię w rozumieniu ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz

 • zniesiony zostanie obowiązek stosowania współczynnika korekcyjnego w wysokości 0,5 w stosunku do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej od 1 stycznia 2016 r. z odnawialnego źródła energii w instalacji spalania wielopaliwowego, z wyłączeniem energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii wytworzonej w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego.

Ponadto zmieni się ustawa z 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 266).

Od 1 lipca 2016 r. minister właściwy do spraw energii wykonywać będzie uprawnienia Skarbu Państwa określone w art. 2 pkt 5 i 6, art. 5a oraz art. 18 ust. 1 ustawy z 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa także w stosunku do spółek:

 • Grupa LOTOS S.A.,
 • Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.,
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,
 • Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” sp. z o.o.,
 • SIARKOPOL Gdańsk S.A.
Dorota Rosłoń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39037 )
Array ( [docId] => 39037 )