Jak wygląda handel uprawnieniami do emisji CO2

Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 17-08-2012 r.

Rynek uprawnień do emisji CO2, prowadzony przez Towarową Giełdę Energii jest elementem całego systemu obrotu uprawnieniami, skupiającego nie tylko handel na rynku krajowym, ale też transakcje dokonywane na obszarze Wspólnoty Europejskiej. System, opierający się na transakcjach spotowych, czyli natychmiastowych ruszył u nas w połowie września 2006 roku.

Zgodnie z harmonogramem, notowania odbywają się na TGE dwa razy w tygodniu – we wtorki i w czwartki. Podmioty uczestniczące w handlu mogą zawierać transakcje zarówno w systemie kursu jednolitego, jak też w systemie notowań ciągłych i podczas handlu pozasesyjnego.

Na rynku notowane są kontrakty spot (czyli natychmiastowe) na dostawę uprawnień do emisji CO2 w ramach – wspomnianego już wcześniej – krajowego i wspólnotowego obrotu.

Warto zwrócić uwagę, że ceny uprawnień do emisji CO2 są w znacznym stopniu uzależnione od bieżącej sytuacji na rynku surowców energetycznych. Chodzi tutaj o podstawowe kopaliny – jak ropa naftowa czy gaz ziemny – które wykorzystuje się do produkcji nośników energii.

Cały program handlu uprawnieniami ogniskuje się wokół redukcji emisji CO2 narzuconej na Wspólnotę Europejską tzw. Protokołem z Kioto. W ramach tego dokumentu Polska zobowiązała się w latach 2008-2012 do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 6 proc. w stosunku do roku 1988 jako roku bazowego (Protokół został podpisany przez Polskę w 1998, a ratyfikowany pod koniec roku 2002).

Zgodnie z założeniami programu, limity emisji CO2 są obliczane na podstawie danych z poszczególnych gałęzi gospodarki np. przemysłu energetycznego, hutniczego czy też górnictwa. Następnie, po dokładnym zbilansowaniu emisji gazów, limity dla poszczególnych podmiotów, działających w ramach systemu, są przyznawane przez rząd w drodze rozporządzenia.

Przedsiębiorstwa, które uzyskały odpowiednie poziomy limitów mogą – w zależności od potrzeb – dokonywać na rynku obrotu posiadanymi uprawnieniami.

Zobacz też:

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29758 )
Array ( [docId] => 29758 )