Kto zapłaci za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego

Autor: Dorota Rosłoń
Data: 19-04-2016 r.

Właściciel nieruchomości, na którą ma być doprowadzana woda i z której mają być odprowadzane ścieki, jest zobowiązany do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z lokalnym przedsiębiorstwem wodociągów i kanalizacji (PWiK). Reguluje to ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Artykuł 15 tej ustawy podaje, że PWiK musi zapewnić budowę urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę. Ponosi także koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego. Pozostaje jednak kwestia, na kim ciąży obowiązek wykonania i poniesienia kosztów samego przyłącza kanalizacyjnego.

Przepisy regulujące zasady i warunki przyłączenia do lokalnej sieci kanalizacji są tak sformułowane, że często stają się przedmiotem rozpraw sądowych rozstrzygających spory pomiędzy gminą, gestorem sieci a usługobiorcą, czyli właścicielem nieruchomości, który chce przyłączyć swoją nieruchomość do sieci wodno-kanalizacyjnej.

Zgodnie z definicją przyłącze kanalizacyjne to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.

Wszystko co nie jest przyłączem kanalizacyjnym, określane jest jako urządzenie kanalizacyjne.

Przepisy jednoznacznie określają, kto ponosi koszty budowy przyłącza. Zgodnie z art. 15 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków budowę:

 •  przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej,
 • pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i
 • urządzenia pomiarowego

– zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przy łączenie nieruchomości do sieci.

Ponieważ koszt budowy przyłącza do sieci obciąża osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci, żądanie zwrotu kosztów od gminy czy przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego jest bezpodstawne i żaden sąd go nie uwzględni.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o to, jeżeli:

 • są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonym przez gminę oraz
 • istnieją techniczne możliwości świadczenia takiej usługi.
Dorota Rosłoń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego - opłaty

pobierz

Trudne przypadki związane z ewidencją odpadów

pobierz

Przebieg kontroli WIOŚ w firmie – obowiązki inspektora i przedsiębiorcy

pobierz

End of waste, czyli utrata statusu odpadu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38865 )
Array ( [docId] => 38865 )

Array ( [docId] => 38865 )