Jak skutecznie poprawić standardy bhp w placówce

Kategoria: Normy i sanepid
Data: 14-06-2016 r.

W placówce trzeba zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy zarówno pracownikom, jak i obsłudze zewnętrznej świadczącej usługi na jej terenie.  Dlatego warto opracować dla tych grup ocenę ryzyka zawodowego.  Sprawdź, co w niej zawrzeć, aby zminimalizować prawdopodobieństwo powstania wypadku przy pracy, choroby zawodowej lub innego zdarzenia przy konkretnym zagrożeniu??

Jednym z elementów oceny ryzyka zawodowego powinno być szczegółowe opisanie miejsca, rodzaju, charakteru, sposobu wykonywania pracy oraz obsługi różnego rodzaju maszyn, urządzeń, instalacji, sprzętu, narzędzi, substancji.

 

Żeby zapobiegać wypadkom przy pracy (np. zakłuciom igłą personelu), opracuj wewnętrzne zarządzenie, które zintegruje obowiązujące rozwiązania krajowe dotyczące wypadków przy pracy, chorób zawodowych, wypadków w drodze do i z pracy, zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych, o których mowa w PN-N-18001-2004.

W placówce ważna jest kwestia bezpiecznych warunków leczenia pacjentów, ale często trudniej je zapewnić pracownikom. Ważne jest także bezpieczeństwo innych osób, np. odwiedzających chorych, którzy czasami swoim zachowaniem zagrażają nie tylko sobie, ale chorym i pracownikom. Dlatego m.in. stwórz w placówce opracowanie „Ocena ryzyka zawodowego”, które opisze wszystkie możliwe przypadki na każdym stanowisku pracy.

Weź jeszcze pod uwagę instrukcję bhp przy stosowaniu ostrych narzędzi podczas udzielania świadczeń medycznych oraz procedura postępowania po ekspozycji na krew lub inny potencjalnie zakaźny materiał biologiczny. W zależności od wypadku, zdarzenia, sytuacji itp. podejmij właściwe działania i profilaktykę.

7 działań zapobiegających zakażeniom w placówce

W zależności od wirusów lub bakterii podstawowe działania obejmują:

  1. higienę pracowników, pacjentów i otoczenia,
  2. szczepienia ochronne,
  3. stosowanie właściwej odzieży i obuwia oraz środków ochron indywidualnych,
  4. maksymalne stosowanie sprzętu jednorazowego,
  5. prowadzenie dezynfekcji i sterylizacji,
  6. prowadzenie profilaktycznych badań lekarskich,
  7. profilaktykę uświadamiającą (wykłady, pokazy, plakaty, filmy, prelekcje, inne formy przekazywania wiedzy).
Stanisław Kowalczuk, kierownik ds. bhp i ppoż. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39142 )
Array ( [docId] => 39142 )