Obowiązki zespołu powypadkowego - wypadek w szkole

Data: 30-10-2013 r.

Zespół powypadkowy ma obowiązek ustalić okoliczności i przyczyny wypadku, niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o nim. W pierwszej kolejności dokonuje szczegółowych oględzin miejsca wypadku. W toku prac wysłuchuje zeznań świadków, nie zapominając o ich szczegółowym zanotowaniu. Przedstawiamy 9 kroków, o których zespół powypadkowy powinien pamiętać gdy zdarzy się wypadek w szkole.

Po powzięciu wiadomości o wypadku, zespół powypadkowy:

Krok 1 - szczegółowe oględziny miejsca wypadku

Zespół powypadkowy dokonuje szczegółowych oględzin miejsca wypadku.Oględziny powinny objąć cały teren wypadku. W miarę możliwości na leży odtworzyć kolejne stadia wypadku od początkowego do końcowego. Szczególną uwagę zwraca na okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku organizację, przebieg i uczestników zajęć, inne okoliczności i zdarzenia zaistniałe w miejscu wypadku.

Krok 2 - dokumentacja miejsca wypadku

Zespół powypadkowy sporządza szkic i/lub wykonuje dokumentacje fotograficzną miejsca wypadku. Szkic powinien uwzględniać wszystkie szczegóły towarzyszące wypadkowi. W celu utrwalenia rozmieszczenia np. sprzętu do ćwiczeń oraz elementów zabezpieczających w miejscu wypadku: boisko, sala gimnastyczna.

Krok 3 - wysłuchanie poszkodowanego

Zespół powypadkowy wysłuchuje relacji poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala. W pierwszej kolejności należy wysłuchać (nie protokołować) spontanicznej relacji poszkodowanego. Każdorazowo należy ocenić, czy zachodzi konieczność zadania pytań w celu ewentualnego uzupełnienia uzyskanej informacji.

Krok 4 - wysłuchanie świadków

Zespół powypadkowy wysłuchuje relacji świadków wypadku nie tylko tych, którzy zgłosili się spontanicznie lecz również wskazanych przez poszkodowanego.Wysłuchanie świadka powinno być przeprowadzane bez udziału innych świadków i osób postronnych. Świadkom nie należy zadawać pytań sugerujących odpowiedź. Z wysłuchania świadków zespół powypadkowy sporządza notatkę.

Krok 5 - opinia lekarza

Zespół powypadkowy zasięga opinii lekarza udzielającego kwalifikowanej pomocy medycznej. Należy zwrócić się do lekarza o sporządzenie opisu zarówno stanu ogólnego poszkodowanego jak i stwierdzonych urazów zewnętrznych i możliwych uszkodzeń wewnętrznych. Dla celów dowodowych opinia powinna być sformułowana w formie pisemnej.

Krok 6 - zebranie pozostałych dowodów

Zespół powypadkowy zbiera pozostałe dowody np. dotyczące osób prowadzących zajęcia, stanu sprzętu,rozmieszczenia sprzętu dotyczące wypadku oraz wykorzystuje materiały zebrane przez organy prowadzące śledztwo lub dochodzenie.

Krok 7 - kwalifikacja prawna wypadku

Zespół powypadkowy dokonuje kwalifikacji prawnej wypadku w zakresie zakwalifikowania zdarzenia jako wypadek a także określenia rodzaju i skutku wypadku.

Krok 8 - formułowanie wniosków i określenie profilaktyki

Zespół powypadkowy formułuje wnioski i określa (w protokole powypadkowym) środki profilaktyczne w celu zapobieżenia zaistnienia podobnych zdarzeń w przyszłości np. dokonywanie okresowej kontroli:

  • mocowania zabezpieczeń szyb okiennych w sali gimnastycznej,
  • mocowania drabinek do ścian,
  • szczelności instalacji gazowej w pracowniach chemicznych,
  • skuteczności przeciwpoślizgowej taśm zamocowanych na trepach stopni schodów.

Krok 9 - sporządzenie dokumentacji powypadkowej

Zespół powypadkowy sporządza dokumentację powypadkową w formie protokołu powypadkowego. Integralną częścią protokołu są wszelkie dowody zgromadzone przez zespół powypadkowy w trakcie postępowania powypadkowego.

Jan Mirosław Pióro, specjalista bhp

Zobacz również:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29913 )
Array ( [docId] => 29913 )

Array ( [docId] => 29913 )