Organ prowadzący może zwolnić dyrektora z realizacji pensum

Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 18-11-2014 r.

Dyrektor przedszkola może być zwolniony z realizacji pensum lub może korzystać ze zniżki godzin obowiązkowych zajęć. Zasady i rozmiar zniżek ustala organ prowadzący publiczną placówkę w zależności od jej typu i wielkości.

Dyrektora, podobnie jak pozostałych nauczycieli, obowiązuje pensum dydaktyczne. Dyrektor realizuje je jednak w ustalonym przez siebie rozkładzie.

Ze względu na wykonywanie obowiązków związanych z zarządzaniem placówką dyrektor może być zwolniony z realizacji pensum lub może korzystać ze zniżki godzin obowiązkowych zajęć. Zasady i rozmiar zniżek dla poszczególnych stanowisk kierowniczych (dyrektor, wicedyrektor i inne) ustala organ prowadzący publiczną placówkę, tj. rada gminy, rada powiatu i sejmik województwa. Ustalenia w tym zakresie zapadają w formie uchwał. Organ prowadzący zazwyczaj ustala konkretny wymiar godzin zajęć dla dyrektora dostosowany do wielkości danej placówki (liczby oddziałów). Dyrektor nie musi wówczas kierować wniosku o obniżenie pensum.

Jeśli dyrektorowi z różnych powodów zależy na innym wymiarze pensum niż tym przewidzianym w uchwale, powinien uzgodnić tę kwestię z wójtem (burmistrzem, prezydentem itp.). Są to kwestie pracownicze, a forma uzgodnień pozostaje w kompetencji dyrektora przedszkola i ww. osoby.

Obniżenie pensum powoduje, że określony przez organ prowadzący wymiar zajęć staje się obowiązkowy dla dyrektora. Czas ten jest czasem zadaniowym i nie podlega ewidencji. Przepisy nie przewidują utraty praw nauczycielskich z uwagi na zwolnienie dyrektora z realizacji pensum.

Do dyrektorów placówek niepublicznych nie mają zastosowania przepisy Karty Nauczyciela w zakresie obniżania i zwalniania z realizacji pensum. Rozwiązania w tej materii stosowane w przedszkolach niepublicznych są dowolne i różnorodne.

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36049 )
Array ( [docId] => 36049 )

Array ( [docId] => 36049 )