Organ prowadzący może zwolnić dyrektora z realizacji pensum

Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 18-11-2014 r.

Dyrektor przedszkola może być zwolniony z realizacji pensum lub może korzystać ze zniżki godzin obowiązkowych zajęć. Zasady i rozmiar zniżek ustala organ prowadzący publiczną placówkę w zależności od jej typu i wielkości.

Dyrektora, podobnie jak pozostałych nauczycieli, obowiązuje pensum dydaktyczne. Dyrektor realizuje je jednak w ustalonym przez siebie rozkładzie.

Ze względu na wykonywanie obowiązków związanych z zarządzaniem placówką dyrektor może być zwolniony z realizacji pensum lub może korzystać ze zniżki godzin obowiązkowych zajęć. Zasady i rozmiar zniżek dla poszczególnych stanowisk kierowniczych (dyrektor, wicedyrektor i inne) ustala organ prowadzący publiczną placówkę, tj. rada gminy, rada powiatu i sejmik województwa. Ustalenia w tym zakresie zapadają w formie uchwał. Organ prowadzący zazwyczaj ustala konkretny wymiar godzin zajęć dla dyrektora dostosowany do wielkości danej placówki (liczby oddziałów). Dyrektor nie musi wówczas kierować wniosku o obniżenie pensum.

Jeśli dyrektorowi z różnych powodów zależy na innym wymiarze pensum niż tym przewidzianym w uchwale, powinien uzgodnić tę kwestię z wójtem (burmistrzem, prezydentem itp.). Są to kwestie pracownicze, a forma uzgodnień pozostaje w kompetencji dyrektora przedszkola i ww. osoby.

Obniżenie pensum powoduje, że określony przez organ prowadzący wymiar zajęć staje się obowiązkowy dla dyrektora. Czas ten jest czasem zadaniowym i nie podlega ewidencji. Przepisy nie przewidują utraty praw nauczycielskich z uwagi na zwolnienie dyrektora z realizacji pensum.

Do dyrektorów placówek niepublicznych nie mają zastosowania przepisy Karty Nauczyciela w zakresie obniżania i zwalniania z realizacji pensum. Rozwiązania w tej materii stosowane w przedszkolach niepublicznych są dowolne i różnorodne.

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36049 )
Array ( [docId] => 36049 )

Array ( [docId] => 36049 )