Nauczyciel nie może odmówić realizacji doraźnego zastępstwa

Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 18-11-2014 r.

Przepisy nie przewidują żadnych norm co do liczby doraźnych zastępstw, które można zlecić nauczycielom. Dyrektor w czasie ich przydzielania powinien mieć jedynie na uwadze, że w ramach tygodniowego czasu pracy nauczyciel zobowiązany jest również do realizacji oprócz pensum i zadań statutowych innych czynności, w tym zadań związanych z przygotowaniem się do zajęć oraz samokształceniem.

Nauczyciel może zostać zobowiązany przez dyrektora przedszkola do realizacji zajęć w zastępstwie nieobecnego nauczyciela (również nauczyciela zatrudniony w niepełnym czasie pracy). Uchylanie się od obowiązku realizacji godzin doraźnych zastępstw skutkuje naruszeniem ustalonego porządku pracy, a w konsekwencji możliwością wymierzenia kary porządkowej przez pracodawcę. Karą za naruszenie tych przepisów jest upomnienie i nagana. Nagminne uchylanie się przez nauczyciela od realizacji poleceń wydawanych przez dyrektora może stanowić również podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

Nauczycielowi zawsze przysługuje wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw. Wypłaca się je według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania tego składnika wynagrodzenia w przypadku nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego określa regulamin wynagrodzenia uchwalony przez organ stanowiący tej jednostki (radę gminy, radę powiatu lub sejmik województwa).

Do nauczycieli przedszkoli niepublicznych w zakresie realizacji zajęć ponad ustalony tygodniowy czas pracy stosuje się przepisy Kodeksu pracy dotyczące godzin nadliczbowych (chyba że w przedszkolu ustalono w przepisach wewnętrznych inne zasady – korzystniejsze niż w Kodeksie pracy).

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36048 )
Array ( [docId] => 36048 )

Array ( [docId] => 36048 )