Dyrektor szkoły nie musi spędzać w szkole 8 godzin dziennie

Data: 31-05-2013 r.

Dyrektor szkoły z racji pełnionej funkcji kierowniczej ma nienormowany czas pracy, nie jest zatem zobligowany do przebywania codziennie po 8 godzin na terenie szkoły ani też ustalać stałych godzin pracy. Wyjątek stanowi ustalenie stałych godzin zajęć dydaktycznych oraz godzin przyjmowania interesantów.

Jeżeli dyrektor szkoły lub placówki jest nauczycielem, to - zgodnie z art. 42 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela - obowiązuje go czas pracy, który nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach tego czasu pracy dyrektor obowiązany jest realizować:

  • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, tzw. pensum (o ile organ prowadzący nie zwolnił go z tego obowiązku),

  • inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych - przede wszystkim czynności związane z kierowaniem szkołą,

  • zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Przepisy Karty Nauczyciela nie określają czasu, jaki powinien być poświęcany na poszczególne czynności. O sposobie wykorzystania czasu pracy przez dyrektora przesądza charakter i wielkość szkoły, umiejętność zarządzania własnym czasem, dobra organizacja pracy.

Dyrektor niebędący nauczycielem jest zatrudniany na podstawie przepisów ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, która w art. 43 ust. 1 odsyła, w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie, do przepisów Kodeksu pracy. W sprawach dotyczących czasu pracy dyrektora niebędącego nauczycielem należy zatem stosować art. 128 - 15112 Kodeksu pracy. Dyrektora obowiązuje 40-godzinny tydzień pracy oraz nienormowany czas pracy (art. 129 § 1 i art. 131 § 2 Kodeksu pracy).

Dyrektor szkoły nie będący nauczycielem nie prowadzi zajęć dydaktycznych i nie sprawuje nadzoru pedagogicznego (art. 36 ust. 2a ustawy o systemie oświaty). Czas pracy poświęca w całości na wykonywanie zadań wynikających ze sprawowanej funkcji.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29932 )
Array ( [docId] => 29932 )