Nauczanie indywidualne może dopełnić pensum nauczyciela

Data: 04-12-2013 r.

Jeżeli nie można nauczycielowi zapewnić dotychczasowego wymiaru zatrudnienia, to możliwe jest dopełnienie etatu godzinami nauczania indywidualnego. Nie zawsze wymaga to wprowadzenia zmian do umowy o pracę.

W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia (§ 5 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży). Wynika z tego, że godziny te mogą być realizowane w ramach pensum nauczyciela (art. 42 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela).

Jeżeli zatem nauczyciel jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć i w trakcie roku szkolnego pojawi się konieczność zorganizowania nauczania indywidualnego, to można tymi godzinami uzupełnić pensum nauczyciela. W tym celu należy sporządzić porozumienie zmieniające treść umowy o pracę w zakresie wymiaru zatrudnienia. Zwykle nauczanie indywidualne jest przyznawane na rok szkolny, zatem trzeba pamiętać, że po tym okresie wymiar zatrudnienia nauczyciela wróci do stanu poprzedniego.

Jeżeli z kolei nauczyciel był do tej pory zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, ale obecnie nie ma dla niego wystarczającej liczby godzin, to także można mu przydzielić godziny nauczania indywidualnego w ramach pensum. Nie jest wówczas wymagana zgoda nauczyciela, chyba że chodzi o nauczyciela opiekującego się małym dzieckiem, zaś nauczanie indywidualne ma być prowadzone poza siedzibą szkoły.

Zgodnie bowiem z art. 178 § 2 Kodeksu pracy pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody delegować poza stałe miejsce pracy. Jeżeli zatem nauczyciel dotychczas zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć ma mieć w ramach pensum przydzielone godziny nauczania indywidualnego, zaś ogólny wymiar zatrudnienia wskazany w umowie o pracę nie ulega zmianie, to nie ma potrzeby jej "aneksowania". O przydziale takich godzin warto jednak powiadomić nauczyciela odrębnym pismem.

Trzeba także mieć na uwadze, że jeżeli po upływie okresu, na jaki przyznano nauczanie indywidualne nadal nie ma dla nauczyciela wystarczającej liczby godzin, to należy – zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami – obniżyć mu wymiar zatrudnienia lub rozwiązać stosunek pracy. Szczegóły, jak to zrobić znajdziesz w poradniku.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33373 )
Array ( [docId] => 33373 )