Nauczycielowi można odebrać godziny ponadwymiarowe

Data: 20-11-2013 r.

W arkuszu organizacji pracy szkoły są określone godziny ponadwymiarowe przydzielone nauczycielom na dany rok szkolny. Czasem dochodzi do sytuacji, że dyrektor szkoły zmuszony jest w czasie trwania roku szkolnego zmienić wymiar przyznanych godzin ponadwymiarowych lub całkowicie odebrać je nauczycielowi. Zazwyczaj wiąże się to z dużymi problemami personalnymi.    

W trakcie roku szkolnego można wprowadzić zmiany do organizacji pracy szkoły, które nie naruszają stosunku pracy, w tym wymiaru zatrudnienia. Do takich nich należą na przykład zmniejszenie liczby godzin ponadwymiarowych lub całkowite odebranie nauczycielowi godzin ponadwymiarowych i równoczesne przydzielenie tych godzin innemu nauczycielowi - w tym przypadku nowemu wicedyrektorowi.

W szkołach feryjnych zmiany kadrowe co do zasady tylko w maju

W publicznych szkołach i placówkach feryjnych obowiązują przepisy Karty Nauczyciela ograniczające czasowo możliwość wprowadzania zmian kadrowych. Mogą się one odbywać tylko z końcem roku szkolnego, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu. W tym okresie może być dokonywane wypowiedzenia stosunku pracy (np. w związku z całkowitą lub częściową likwidacją szkoły) lub wypowiedzenie warunków pracy (np. wymiaru zatrudnienia, zmiana stanowiska pracy).

Przydział godzin - zgodny z zatwierdzoną organizacją

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym, w tym przydział godzin poszczególnym nauczycielom przygotowuje dyrektor szkoły w projekcie organizacji na dany rok szkolny, który zatwierdza organ prowadzący w terminie do 30 maja każdego roku. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w organizacji w trakcie roku szkolnego, w tym w przydziale godzin ponadwymiarowych, dyrektor szkoły zobowiązany jest przygotować aneks do organizacji i przedłożyć go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.

Odebranie godzin ponadwymiarowych to nie pogorszenie warunków pracy

Odebranie nauczycielowi przydzielonych wcześniej godzin ponadwymiarowych lub zmniejszenie ich wymiaru w nie wpływa na stosunek pracy. Nie wymaga zatem zastosowania form prawnych zmieniających wymiar zatrudnienia nauczyciela. Dyrektor powinien jedynie pisemnie poinformować nauczyciela o zmianie w przydziale godzin ponadwymiarowych. Brak zgody nauczyciela na zmniejszenie wymiaru godzin ponadwymiarowych nie ma mocy wiążącej dla decyzji dyrektora.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 29951 )
Array ( [docId] => 29951 )

Array ( [docId] => 29951 )