Pensum łączone nauczyciela

Data: 14-10-2013 r.

Nauczyciel, który zgodnie z kwalifikacjami pracuje na stanowiskach o różnym wymiarze pensum, powinien mieć zawartą jedną umowę o pracę oraz ustalone pensum łączone. Godziny przekraczające ten wymiar będą godzinami ponadwymiarowymi.


Nauczyciel, który posiada kwalifikacje do prowadzenia różnych zajęć powinien mieć zawarty jeden stosunek pracy – jedną umowę o pracę/akt mianowania. Dokumenty te powinny w szczególności określać:
  • stanowisko i miejsce pracy,
  • termin rozpoczęcia pracy;
  • wynagrodzenie lub zasady jego ustalania;
  • wymiar czasu pracy
(art. 14 ust. 1 Karty Nauczyciela, art. 29 § 1 Kodeksu pracy). Jednym z istotnych elementów umowy o pracę/aktu mianowania jest określenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela. W przypadku nauczyciela realizującego obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tak jak to ma miejsce w przypadku nauczycieli, o których mowa, należy ustalić pensum łączone.

Zasady ustalania pensum łączonego określa organ prowadzący w stosownej uchwale (art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela). Po przeliczeniu wymiarów pensum nauczyciela, zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego i ustaleniu pensum łączonego będzie można ustalić czy i ile godzin ponadwymiarowych realizuje nauczyciel. Godziny te można wpisać w umowie o pracę/akt mianowania – przez określenie wymiaru zatrudnienia przekraczającego pełny etat, lub przydzielić je nauczycielowi odrębnym pismem.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29946 )
Array ( [docId] => 29946 )