Czas pracy nauczycieli bibliotekarzy – godzina pracy wynosi 60 minut

Data: 16-11-2013 r.

Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli bibliotekarzy pensum 30 godzin tygodniowo. Godzina, to 60 minut, a nie 45 jak w przypadku zajęć lekcyjnych. Nauczyciele powinni pamiętać, że dyrektor szkoły może zobowiązać ich do wykonywania innych zajęć związanych z działalnością statutową szkoły.

Godzina pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkolnej bibliotece wynosi 60 minut. Dyrektor szkoły może przydzielić dla nich maksymalnie 30 godzin tygodniowo w bibliotece. Należy jednak pamiętać, że czas pracy nauczyciela to nie tylko zajęcia realizowane bezpośrednio w bibliotece szkolnej. Czas pracy dla nauczycieli to 40 godzin tygodniowo i zarządza nim dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel.

Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze 30 godzin

Dyrektor szkoły nie może oczekiwać od nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy prowadzenia więcej niż 30 godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych (art. 42 ust. 2 i ust. 3 Karta Nauczyciela). Przez godzinę zajęć rozumie się 60 minut, czyli pełną godzinę zegarową. W ramach obowiązków zawodowych nauczyciel nie tylko wykonuje obowiązki charakterystyczne dla bibliotekarza, ale również prowadzi lekcje biblioteczne z uczniami uczęszczającymi do szkoły.

Czas pracy to dla nauczycieli nie tylko pensum

Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy realizuje obowiązki zawodowe w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy (art. 42 ust. 1 Karta Nauczyciela). Oznacza to, że 30 godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych nie wyczerpuje czasu pracy w całości. Dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela do wykonywania zadań wpisujących się w działania statutowe szkoły. Do zajęć tych zalicza się m.in. zajęcia związane z przygotowaniem do zajęć, samokształceniem oraz doskonaleniem zawodowym (art. 42 ust. 2 pkt 3 Karta Nauczyciela).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29949 )
Array ( [docId] => 29949 )