O godzinach ponadwymiarowych można informować nauczycieli odrębnym pismem

Data: 18-08-2013 r.

Informacji o przydzielonych na dany rok szkolny godzinach ponadwymiarowych dla nauczycieli dyrektor szkoły nie musi zamieszczać w umowie o pracę. Dyrektor szkoły musi jednak skierować do nauczycieli odpowiednie pismo.

Dyrektor szkoły nie musi zamieszczać informacji o przydzielonych dla nauczycieli godzinach ponadwymiarowych w angażu. Konieczne jest natomiast wystosowanie pisemnej informacji na ten temat, tego typu dokumenty w szkole zawierają szczegółowe dane o liczbie przydzielonych godzin.

Umowa o pracę dla nauczycieli

Umowa o pracę lub akt mianowania, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, powinna określać:

  • stanowisko,
  • rodzaj pracy,
  • termin rozpoczęcia pracy,
  • wynagrodzenie albo zasady jego ustalania
(art. 14 Karta Nauczyciela).

W związku z tym, dyrektor szkoły nie ma obowiązku określania w umowie o pracę liczby godzin ponadwymiarowych przydzielonych dla nauczycieli. Jest to uzasadnione faktem, że liczba tych godzin w kolejnym roku szkolnym może być inna, bądź dyrektor szkoły w ogóle nie będzie ich przydzielał.

Godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli tylko w szczególnych okolicznościach

Karta Nauczyciela nie pozwala na przydzielanie godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli, jeżeli istnieje możliwość zatrudnienia nauczyciela, który realizowałby je w ramach pensum (art. 35 ust. 1 Karta Nauczyciela). Przydzielone godziny ponadwymiarowe muszą być zgodne ze specjalnością, który ma je realizować. Nie należy mylić ich z godzinami doraźnego zastępstwa, czyli godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych powyżej obowiązkowego wymiaru godzin w zastępstwie za nieobecnego nauczyciela (art. 35 ust. 2a Karta Nauczyciela).

Liczba godzin ponadwymiarowych nie może przekroczyć ¼ obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, chyba że nauczyciel wyrazi na to zgodę – wówczas nie może przekroczyć ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin (art. 35 ust. 1 Karta Nauczyciela).

Pismo dotyczące przydzielenia godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli

W pisemnej informacji o przydzieleniu godzin ponadwymiarowych dyrektor szkoły wskazuje na liczbę tych godzin oraz okres, na jaki zaplanowano ich realizację.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29940 )
Array ( [docId] => 29940 )

Array ( [docId] => 29940 )