Uzupełnienie pensum zajęciami dodatkowymi zależy od sytuacji szkoły

Data: 12-07-2013 r.

Zajęcia dodatkowe płatne nie powinny decydować o pełnym zatrudnieniu nauczyciela. Zdarzają się jednak częste przypadki uzupełniania pensum nauczycieli takimi godzinami - zależy to od indywidualnej sytuacji, która występuje w danej szkole.

Nauczyciel zobowiązany jest do realizacji w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy i ustalanego wynagrodzenia, również zadań wynikających ze statutu szkoły. Jeżeli prowadzenie koła zainteresowań oraz zajęć wyrównawczych wynika ze statutu szkoły nauczyciel powinien realizować je w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy.

W ramach 40-godzinnego tygodnia czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel zobowiązany jest do realizacji zajęć:

  • dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z uczniami lub na ich rzecz tzw. obowiązkowe pensum;
  • czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły z uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;
  • i czynności związanych z samokształceniem, doskonaleniem zawodowym i przygotowywaniem się do zajęć.

Zajęcia dodatkowe mogą być realizowane w ramach dodatkowej godziny karcianej. Do realizacji takich zajęć nauczyciel może zostać zobowiązany w ramach czasu pracy i otrzymywanego wynagrodzenia. Zajęcia te nie wchodzą do obowiązkowego pensum nauczyciela, ponieważ wykonywane są w ramach czasu pracy (poza pensum).

Jeśli jednak nauczyciel realizuje zajęcia dodatkowe płatne (z tzw. godzin dyrektorskich lub godzin płatnych przez organ prowadzący) to częstą praktyką jest wliczanie ich do pensum nauczyciela jako uzupełnienie - jednak w niewielkim wymiarze np. 1-2 godziny tygodniowo. Zależy to jednak od indywidualnej sytuacji zaistniałej w danej szkole.

Zajęcia obowiązkowe dla uczniów i wprowadzone do ramowego planu nauczania powinny być podstawą dla ustalenia pensum nauczyciela. W szczególności jeśli decyduje ono o pełnym lub niepełnym wymiarze jego zatrudnienia. Należy uwzględnić, że godziny dodatkowe mogą być bowiem realizowane w danym roku szkolnym a w następnym może nie być możliwości ich realizacji.

Więcej informacji na temat uzupełniania pensum – w magazynie „Nadzór nad działalnością szkoły”.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29937 )
Array ( [docId] => 29937 )

Array ( [docId] => 29937 )