Organ prowadzący może elastycznie określać wymiar godzin dla nauczycieli

Data: 24-08-2013 r.

Godziny zajęć dydaktycznych mieszczą się w czasie pracy dla nauczycieli, ale nie muszą go wyczerpywać. Oznacza to, że organ prowadzący może elastycznie określać wymiar godzin zajęć nauczyciela, pod warunkiem, że nie przekroczy on 40 godzin tygodniowo.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał, że organ prowadzący ma prawo do określenia godzinnego wymiaru zajęć dla nauczycieli, mimo że ustawa Karta Nauczyciela wskazuje na ustalenie tygodniowego wymiaru zajęć.

 
WSA w Krakowie rozstrzygał, czy organ prowadzący miał prawo określić w uchwale regulację, zgodnie z którą przy obliczaniu obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli rozróżnia się ich rodzaje, co oznacza, że przez godzinę zajęć rozumie się:
  • jednostkę 45 minut dla wykładów, ćwiczeń i konsultacji,
  • jednostkę 55 minut dla zajęć praktycznych,
  • jednostkę 60 minut dla pozostałych zajęć.

Zdaniem skarżących taki zapis w uchwale jest niezgodny z ustawą Karta Nauczyciela, która upoważnia wyłącznie do ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć dla nauczycieli (art. ust. 3 pkt 7 Karta Nauczyciela). W związku z tym określanie wymiaru w rozkładzie godzinowym miałoby być nadużyciem. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił jednak argumentację skarżącego.

Według WSA Karta Nauczyciela nie określa metod i sposobów, a jaki organ prowadzący ma ustalać tygodniowy wymiar godzin dla nauczycieli, a zastrzega jedynie że nie może on przekraczać 40 godzin tygodniowo (dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy). W związku z tym nie dostrzega się przeszkód, by godziny te w uchwale zostały zdefiniowane jako jednostki obejmujące tyle samo bądź mniej niż godzina zegarowa. Jeżeli dla żadnego z nauczycieli nie ustalono wymiaru godzin przekraczającego 40 godzin tygodniowo, to uchwała organu prowadzącego szkołę nie narusza regulacji zawartych w ustawie Karta Nauczyciela.

Wyrok WSA w Krakowie z 13 czerwca 2013 r., III SA/Kr 1843/12.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29941 )
Array ( [docId] => 29941 )