Pensum dla nauczycieli wspomagających określa gmina

Autor: Wysocka Marta
Data: 01-08-2015 r.

Karta Nauczyciela nie określa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających – ustawa przekazuje tę kompetencję gminie. Oznacza to, że pensum nauczyciela wspomagającego może być wyższe niż pensum przewidziane dla pozostałych nauczycieli.

Obowiązki i zadania przewidziane dla nauczycieli edukacyjnych oraz nauczycieli wspomagających nie są jednakowe. Nauczyciele wspomagający mają za zadanie współorganizowanie zajęć, a nie samodzielne prowadzenie ich, dlatego też nie ma podstaw do uznania, że powinno obowiązywać ich takie samo pensum, jak nauczycieli edukacyjnych, którzy zostali wymieni w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. W związku z tym, że pensum nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela określa organ prowadzący szkoły – obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających może być różny w poszczególnych szkołach.

Karta Nauczyciela nie określa pensum dla nauczycieli wspomagających

Od nauczycieli wspomagających wymaga się posiadania kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej. Nauczyciele wspomagający są zatrudniani w celu wspierania nauczyciela edukacyjnego w organizowaniu i prowadzeniu zajęć w klasie integracyjnej. Nie są uprawnieni do samodzielnego prowadzenia zajęć, dlatego ich pracy nie można utożsamiać z pracą nauczyciela w zajęciach którego uczestniczą.

Pensum dla nauczycieli jest określane przez organ prowadzący szkołę

Z takim stanowiskiem można spotkać się także w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego – w wyroku z 2013 roku jednoznacznie wskazano, że pensum dla nauczyciela wspomagającego określa gmina. NSA uznał, że nauczyciele wspomagający są nauczycielami należącymi do grupy nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela, a w ich przypadku kompetencja określenia obowiązkowego wymiaru zajęć należy do organu prowadzącego (wyrok NSA, sygn. OSK 130/13).

Źródło:

wyrok NSA z dnia 1 października 2013 r. (I OSK 130/13)

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37641 )
Array ( [docId] => 37641 )