Praca nauczycieli w dni wolne od zajęć - nowelizacja karty nauczyciela

Data: 01-12-2013 r.

Nowości oświatowe, które mają obowiązywać od stycznia 2014 r. wprowadzą wiele zmian ważnych dla nauczycieli. Nowelizacja zasad na podstawie których będzie udzielany urlop wypoczynkowy nauczyciela wpłynie również na regulacje dotyczące czasu pracy nauczyciela.

Projekt nowelizacji, której ma zostać poddana Karta Nauczyciela przewiduje, że możliwość korzystania z urlopu wypoczynkowego w trakcie trwania roku szkolnego będzie możliwa również dla nauczycieli. Dotąd takie zasady dotyczyły wyłącznie pracowników niepedagogicznych, zatrudnionych w oparciu o przepisy zawarte w Kodeksie pracy.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dniami pracującymi dla nauczycieli

Nowości oświatowe, którym poddana zostanie Karta Nauczyciela umożliwi nauczycielom korzystanie z urlopu wypoczynkowego w dni wolne od zajęć dydaktycznych. Dni wolne od zajęć dydaktycznych to te ustalone przez dyrektora szkoły oraz występujące w okresie tzw. przerwy świątecznej.

Jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, dyrektor szkoły będzie mógł zaplanować pracę dla nauczycieli, którzy z odpowiednim wyprzedzeniem nie uprzedzą o chęci skorzystania z urlopu wypoczynkowego.

Zadania dla nauczycieli wyznacza dyrektor szkoły

Jeżeli nauczyciel nie korzysta z urlopu wypoczynkowego, to dyrektor szkoły będzie mógł zobowiązać go do:

  • wykonywania zadań wynikających z zadań statutowych szkoły,

  • przygotowywać się do zajęć, które będą prowadzone w dni zajęć dydaktycznych,

  • realizować samokształcenie i doskonalenie zawodowe.

Ostatni punkt wskazuje, że dyrektor szkoły może np. zaplanować szkolenia dla nauczycieli w okresie między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem – jeżeli plan urlopów nie wskazuje, że nauczyciele skorzystają wówczas z urlopu, to będą mieli obowiązek stawienia się na szkoleniu.

Dyrektor szkoły musi jednak pamiętać, aby wyznaczając zadania do wykonania w dniu wolne od zajęć dydaktycznych nie przekraczać ogólnego wymiaru czasu pracy nauczyciela.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33372 )
Array ( [docId] => 33372 )

Array ( [docId] => 33372 )