Uzupełnienie etatu – organ prowadzący nie potrzebuje zgody nauczyciela

Data: 22-05-2015 r.

Jeżeli w szkole brakuje godzin dla nauczycieli, dyrektor szkoły może zawnioskować do organu prowadzącego o zastosowanie uzupełnienia etatu. Karta Nauczyciela nie przewiduje dla nauczycieli możliwości niewyrażenia zgody – ma on obowiązek poddania się do dyspozycji przełożonych.

Organ prowadzący może przewidzieć dla nauczycieli obowiązek podjęcia pracy w innej szkole na tym samym stanowisku – nie potrzebuje do tego ich zgody. Nauczyciele muszą wyrazić zgodę na uzupełnienie etatu w innej szkole tylko, jeżeli mieliby zajmować inne stanowiska inne niż w szkole macierzystej (ar. 22 ust. 2 Karta Nauczyciela). Dyrektor szkoły powinien uprzedzić nauczycieli, jakie będą konsekwencje niewyrażenia zgody na zmiany.

Uzupełnienie etatu dla nauczycieli, dla których brakuje godzin

Karta Nauczyciela przewiduje możliwość uzupełniania pensum dla nauczycieli, którym dyrektor szkoły macierzystej nie może zapewnić zajęć w pełnym wymiarze czasu pracy. Zamiast rozwiązania stosunku pracy lub ograniczenia etatu dopuszczalne jest wykonywanie obowiązków w innej szkole lub szkołach wskazanych przez organ prowadzący.

Uzupełnienie pensum jest alternatywą tylko dla nauczycieli, którzy w szkole macierzystej nadal mogą pracować w wymiarze mniejszym niż pół etatu. W szkole, w której będą uzupełniać etat mogą pracować w wymiarze nie przekraczającym połowy etatu (art. 22 ust. 1 Karta Nauczyciela).

Karta Nauczyciela nie zostawia wyboru dla nauczycieli

Dyrektor szkoły zwracając się do organu prowadzącego z wnioskiem o zastosowanie uzupełnienia etatu powinien poinformować osoby mające pracować także w innej szkole, że Karta Nauczyciela nie przewiduje możliwości niewyrażenia zgody na takie rozwiązanie, jeżeli nie wprowadza się zmiany stanowiska. Jeżeli odmowy udzieli nauczyciel od którego Karta Nauczyciela wymaga zgody – dyrektor szkoły ogranicza jego zatrudnienie w szkole macierzystej, co oznacza, że dla nauczycieli przewidziane będzie wynagrodzenie za część obowiązkowego wymiaru zajęć (art. 22 ust. 1 Karta Nauczyciela).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37199 )
Array ( [docId] => 37199 )