Organ prowadzący musi wyrazić zgodę, aby dyrektor szkoły pracował w wakacje

Data: 30-06-2013 r.

Przysługujący na okres wakacji urlop wypoczynkowy nauczyciela w przypadku dyrektora szkoły może zostać przerwany lub skrócony, jeżeli organ prowadzący uzna, że jest to konieczne. Obowiązki dyrektora szkoły nie zawsze pozwalają korzystać z wypoczynku przez całe dwa miesiące, jednak termin urlopu można przesunąć wyłącznie za zgodą organu prowadzącego.

Dyrektor szkoły nie może podjąć decyzji o tym, że przysługujący mu urlop wypoczynkowy nauczyciela nie będzie wykorzystany w wakacje, ale w trakcie trwania roku szkolnego. Jeżeli obowiązki dyrektora szkoły wymagają jego obecności w pracy w czasie ferii lub wakacji, to zgodę na niekorzystanie z urlopu musi wyrazić organ prowadzący szkołę.

Obowiązki dyrektora szkoły realizowane w okresie wakacyjnym

 

Karta Nauczyciela przewiduje okoliczności, w których nauczyciele mogą być zobowiązani do pracy, mimo iż trwają wakacje. Należą do nich zadania związane z zakończeniem roku szkolnego oraz przygotowaniem do rozpoczęcia kolejnego, przeprowadzenie egzaminów poprawkowych i kwalifikacyjnych oraz opracowanie szkolnego zestawu programów nauczania i uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym (art. 64 ust. 2 Karta Nauczyciela).

Dyrektor szkoły ma jednak szerszy zakres obowiązków, dlatego przysługujący mu urlop wypoczynkowy nauczyciela może zostać przerwany lub skrócony na polecenie organu prowadzącego lub za jego zgodą, jeżeli dyrektor szkoły. Organ może podjąć taką decyzję samodzielnie lub na wniosek dyrektora szkoły, jeżeli okaże się, że obowiązki dyrektora szkoły wymagają jego obecności w pracy, np. w związku z prowadzonymi w placówce pracami remontowymi (art. 66 ust. 1 Karta Nauczyciela).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29936 )
Array ( [docId] => 29936 )