Wycieczkę w weekend majowy trzeba zrekompensować, ale nie w całości

Data: 31-05-2013 r.

W maju mieliśmy dwa długie weekendy, w które w wielu szkołach odbywały się wycieczki wyjazdowe. Teraz dyrektorzy mają problemy z ich rozliczeniem, bo nauczyciele domagają się rekompensaty za pracę w dni wolne od pracy. Mają rację, ale w części. Nie całą bowiem majówkę należy nauczycielowi zrekompensować.

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień (art. 42 ust. 1 Karty Nauczyciela). W szkołach feryjnych zwykle zajęcia są realizowane przez 5 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku (art. 42 c ust. 1 Karty Nauczyciela). Oznacza to, że sobota i niedziela są dniami wolnymi. Dni wolne od pracy określa także ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (art. 1). Dniami tymi są m.in. 1 i 3 maja. Zatem za pracę w te dni należy się nauczycielowi inny dzień wolny od pracy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel może otrzymać odrębne wynagrodzenie (art. 42c ust. 3 Karty Nauczyciela).

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Czym innym jednak są dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dni te nie są dniami wolnymi od pracy nauczycieli. Nie prowadzą oni wówczas obowiązkowych zajęć z uczniami, ale mają obowiązek pozostawać do dyspozycji dyrektora. Za pracę wykonywaną w takich dniach nie należy się nauczycielowi rekompensata.

W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel zobowiązany jest realizować:

  • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7 Karty Nauczyciela;

  • inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;

  • zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

(art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela).

Jeżeli wskazane zadania i zajęcia są realizowane w dni wolne od pracy, poza 5 dniowym i 40-godzinnym tygodniem pracy, to za taką pracę nauczycielowi należy przyznać inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel może otrzymać odrębne wynagrodzenie (art. 42c ust. 3 Karty Nauczyciela). Jeżeli jednak nauczyciel jest zobowiązany do pracy w dni „pracujące”, ale wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, to nie przysługuje mu z tego tytułu dodatkowa rekompensata.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29931 )
Array ( [docId] => 29931 )